Izdavanje viza od sada i na graničnom prijelazu Doljani

747

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o dopuni Odluke o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se mogu izdavati vize.

Donošenjem Odluke, Međunarodni granični prijelaz „Doljani” uvrštava se među granične prijelaze na kojima se mogu izdavati vize.

Ubuduće će se vize izdavati na 16 međunarodnih graničnih prijelaza, što uključuje sve zračne luke u BiH, kao i većinu najfrekventnijih kopnenih graničnih prijelaza sa susjednim zemljama.

Bosna i Hercegovina je donošenjem odgovarajućih propisa i određivanjem međunarodnih graničnih prijelaza na kojima se mogu izdavati vize, te puštanjem u rad aplikacije za elektronsko izdavanje viza koja je u funkciji od početka 2005. godine, značajno smanjila broj izdanih viza na granici, što je u skladu s preporukama Europske komisije.

Na ovaj način su stvoreni i uvjeti za efikasniju kontrolu prelaska državne granice, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.