Izgradnja ceste Stolac-Neum kreće u ožujku

1548

Projekat izgradnje ceste Stolac – Neum, ukupne vrijednosti 40,8 milijuna eura, trebao bi početi u ožujku, a trajat će četiri godine. Izgradnjom ove magistralne ceste riješio bi se problem komunikacije obale Jadranskog mora i područja Neuma sa ostalim područjima BiH, istakao je za Fokus.ba direktor JP Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić.

Pravdić napominje da je ova magistralna cesta od velike važnosti za Neum i Stolac, ali i za državu.

“Ova magistralna cesta utjecat će na konkurentnost Neuma i Stoca. Osim turizma, kao osnovne djelatnosti, omogućila bi se povećana konkurentnost i ostalih gospodarskih grana. Postojeća cesta, mjestimično širine tri metra, ne zadovoljava ni minimalne uvjete za sigurno odvijanje prometa. Izgradnjom ceste izbjegla bi se potpuna prometna izoliranost Neuma, posebno nakon ulaska Hrvatske u EU”, istakao je Pravdić za Fokus.ba.

Izgradnja ceste financirati će se kreditom Europske investicijske banke i Svjetske banke, i to za ukupno tri dionice: Kiševo – Broćanac, Broćanac – Cerovina i Cerovina – Drenovac.

Početak radova na dionici Kiševo – Broćanac predviđen je za ovu godinu. Trenutno je u toku evaluacija ponuda kao i natječajna procedura za nadzor nad izvođenjem radova.

“Nakon toga će se pristupiti pregovorima o ugovoru i potpisivanju ugovora te je planirano da radovi započnu u ožujku ili travnju ove godine”, kazao je Pravdić.

On je dodao da početak implementacije ovisi o stvarnoj efektivnosti kredita što može dovesti do prolongiranja početka implementacije programa.

“Ali nadamo se da će se sve aktivnosti odvijati planiranom dinamikom i da će radovi započeti u planiranom periodu”, rekao je Pravdić.

U naredom periodu, za realizaciju projekta, bit će potrebno raditi i na eksproprijaciji nekretnina.

“Neblagovremeno osiguranje financijskih sredstava od strane Vlade FBiH također može negativno utjecati na realizaciju projekta. Potrebno je napomenuti da je uvjet efektivnosti pojedinih kredita za modernizaciju cesta donošenje zakona o akcizama, tj. da se Cestama Federacije BiH osiguranju dodatna sredstva po prijedlogu 0,05 KM kako bi mogli servisirati kredite za modernizaciju cesta i vršiti zakonom predviđene poslove na magistralnim cestama”, zaključio je Pravdić.