Trend sadnje smilja ima višestruku financijsku i društvenu korist

3523

Procjene Vanjskotrgovinske komore BiH su da je u posljednjih godinu dana zasađeno oko 1.000 hektara novih plantaža smilja. Ako se tome doda da je 80 posto podignutih nasada nastalo kultivacijom do tada neobradivih brdskih i kamenitih područja Hercegovine, dolazi se do zaključka da ovaj trend ima višestruku financijsku i općedruštvenu korist.

Posebno u stvaranju novih obradivih površina i otvaranju velikoga broja novih radnih mjesta.

Ako se sve navedeno stavi u kontekst najvećih svjetskih proizvođača eteričnih ulja, gdje službeno Korzika drži primat, a procjene su da raspolažu sa 250 hektara, dolazi se do zaključka da bi se BiH trebala pozicionirati na sami vrh proizvođača eteričnoga ulja od smilja u skoroj budućnosti, piše Avaz.

Izrada standarda

Vanjskotrgovinska komora BiH 4. listopada 2016. godine osnovala je Grupaciju proizvođača, prerađivača i sakupljača smilja. Ovaj sektor proizvodnje, prerade i uzgoja ljekovitoga bilja u BiH doživljava ekspanziju.

Samo u prvih devet mjeseci prošle godine vrijednost izvoza eteričnih ulja dvostruko je premašila količinu u 2015. godini.

Prvi koraci

Grupacija će se kroz svoj rad zalagati za izradu standarda i brenda hercegovačkoga smilja, kao i traženje i pozicioniranje ovih proizvoda na svjetskom tržištu.

Jedan od prvih koraka je i zajednički nastup na najvećem svjetskom sajmu organskih proizvoda “Biofach 2017”, koji će biti održan u Nürnbergu od 14. do 18. veljače. Planirano je da se uskoro bh. firme iz ovoga sektora u organizaciji VTKBiH zajednički predstave i na drugim svjetskim tržištima poput Amerike, Rusije, Kine i Japana.