Umjesto kroz Blagaj, autocesta pomjerena da prolazi između zračne luke i magistralne ceste M17

2158

Vladini amandmani o kojima je ovdje riječ odnose se na Prijedlog prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ i prihvaćeni su većinom glasova na sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, koja je završena večeras u Sarajevu.

Tijekom rasprave je najviše bilo riječi o predviđenoj trasi kroz Hercegovinu. Iz oporbe je rečeno da planirana izgradnja dionica nije rezultat struke već „političkih talova“, dok je iz stranaka parlamentarne većine to negirano i naglašen značaj Koridora Vc kao veoma značajnog infrastrkturnog projekta u BiH i regiji za čiju realizaciju treba da se založe sve instance.

Po riječima Zdenka Antunovića, savjetnika federalnog ministra prostornog uređenja, najznačajnije izmjene predviđene Vladinim amandmanima odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever. Omogućavaju jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj i skraćivanje trase autoputa za 18 kilometara, kao i veću isplativost projekta, rekao je između ostalog Antunović.

Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj, ona je pomjerena na način da prolazi između zračne luke Mostar i magistralne ceste M17. Potpuno je promijenjen položaj petlje Mostar Jug i time omogućena lakša i brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17. Izmjena položaja trase na podoionici Mostar Jug -Počitelj je prouzročila izmjenu položaja trase na prethodnoj dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Ove dionice predstavljaju i obilaznicu grada Mostara, kazao je Antunović.

– Vladinim amandmanima obuhvaćena je i definirana kompletna trasa Autoceste koridora Vc od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Biječe na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti povezivanje Koridora i Jadransko-jonske autoceste, odnosno utvrđen je konačan položaj trase Autoceste kroz teritorij BiH – Antunovićeve su riječi.

Vladinim amandmanima previđene su i korekcije trase od Doboj-Juga do Drivuše, čime se, kako je on dodao, rješava pitanje priključka autoceste Tuzla-Žepče na autocestu na Koridoru Vc i definira trasa Koridora kroz Žepče. Izrađeno je idejno rješenje interregionalnog čvorišta u području južno od Žepča.