[FOTO] Blagoslov obnovljene crkve GOSPE OD ZDRAVLJA u Gabeli

7696

Blagoslov obnovljene crkve GOSPE OD ZDRAVLJA, koja se nalazi u gabeoskom groblju, bit će 11.veljače 2017. godine na blagdan GOSPE LURDSKE, u 11:00 sati.

Blagoslov će obaviti mjesni biskup mons. Ratko Perić.

Ovu crkvu, kao i župnu crkvu sv. Stjepana i crkvu sv. Ane, turci porušiše 1539. godine.
Godine 1620. Turci dozvoljavaju obnovu najmanje crkve Gospe od zdravlja, da bi izbjegle kršćane sa mletačkog teritorija domamili pod svoju vlast i koristili kao roblje.
Pri kraju svoje vladavine Turci su dozvolili da se godine 1854.obnovi župna crkva sv. Stjepana.

Od tada se zanemaruje crkva Gospe od zdravlja i prepušta zubu vremena – postaje pusta razvalina – iz čijih zidova su rasli čempresi i divlja smokva.

Godine 2016.velikodušnom potporom dobročintelja temeljito je obnovljena ova prostorno najmanja crkva u Gabeli. Iako mala imala je vrlo veliku i važnu ulogu u životu našeg naroda:

-Najstarije je crkveno zdanje u dolini Neretve,
-Jedina katolička bogomolja za vrijeme osmanlijske strahovladavine na ovim prostorima,
-Ognjište vjere i čuvar nade u svanuće slatke slobode.

Pozivamo vas na blagoslov crkve i na molitvu Bogu i Gospi za zdravlje duše i tijela našega naroda i cijeloga svijeta a koji će se održati dana 11. veljače 2017. Godine U 11:00 sati u Gabeli na blagdan GOSPE LURDSKE.