Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama FBiH

1295

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ organizira Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o šumama F BiH koja će biti održana u utorak 21. veljače u 12 sati u dvorani Skupštine HNŽ, Jakova Baruha Španca br. 2, Mostar.

Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju u Javnoj raspravi.

Tekst Nacrta Zakona o šumama F BiH, koji je prihvaćen od strane Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta F BiH u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, možete preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba u izborniku: Šumarstvo, podizbornik: Sektor za šumarstvo i lovstvo, Propisi u izradi.