Kako djelovati preventivo i smanjiti krivolov

4848

Kako bi spriječili krivolov na močvarnim i kraškim poljima i omogućili da brojne selice ovaj prostor i dalje koriste kao odmorište prilikom migracije, neophodno je zajednički djelovati uz angažman svih ljubitelja ptica.

Samo na taj način možemo spriječiti krivolov na Jadranskom migratornom koridoru i omogućiti opstanak ptica bez obzira da li se radi o kritično ugroženim ili manje ugroženim vrstama.

S ciljem da preventivno utječu ja krivolovce, smanje krivolov i svedu ga u dozvoljene zakonske okvire, u Parku prirode je održana radionica na temu “Spriječimo krivolov na Jadranskom migratornom put” u čijem fokusu je bilo Hutovo blato, delta Neretva, Mostarsko blato,Livanjsko polje.

Na radionici su bili nazočni predstavnici “PP Hutovo blato, Euronatur, Naše ptice, EU”Lijepa naša”, Ld “Galeb”, Inspektor za zaštitu prirode HNŽ, Inspektor za zaštitu prirode FBIH, Inspektor za lovstvo , šumarstvo i veterinu HNŽ, Država granična služba -DGS, Mobilni tim DGS, te predstavnici temeljne policije.

Nakon prezentacije dosadašnjeg zajedničkog rada na sprečavanju krivolova, te problema s kojima se susreće čuvarska služba PP Hutovo blato i čuvarska služba LD”Galeb” Čapljina, koji upravljaju lovištima , kroz diskusiju i raspravu došlo se do zajedničkih zaključaka koji se odnose na slijedeće:

  • Nastaviti suradnju na zajedničkom djelovanju čuvarske službe, NVO-a , Granične policije, DGS, Mobilnog tima DGS-a, temeljne policije, županijskih službi – inspektorata na sprečavanju krivolova kroz zajedničke ophodnje i intervencije,
  • Uspostaviti brži protok informacija i prijava o počinjenom krivolovu, LD – inspektorati
  • Inspekcijske službe češće uključiti u nadzor na terenu,
  • Uspostaviti i provoditi edukativne i preventivne radnje na sprečavanju krivolova,
  • Provoditi edukaciju za čuvarsku službu i lovce, putem seminara, radionica, edukativnih i stručnih posjeta te putem publikacija i promotivnih materijala,
  • Stvoriti zakonsko uporište za provedbu video nadzora u sprečavanju krivolova kao dokaznog materijala,
  • Uspostaviti karantenski centra za životinje koje su uvezene, zaražene, bolesne, uhvaćene u prirodi, na granici i sl.,
  • Proširiti suradnju na druge sudionike u prostoru te uključiti građane da prijavljuju krivolovce,
  • Uspostaviti trajni monitoring divljači/ptica na kraškim poljima, močvarnim staništima i vodenim površinama.