Na čapljinskom području trasa autoceste spremna čeka strojeve

5548

Na koridoru 5 c kroz Hercegovinu prije nepune tri godine stala je gradnja, međutim nisu stali poslovi sa izvlašćivanjem zemljišta. Iz Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova općine Čapljina ističu da je u cijelosti završen terenski posao na eksproprijaciji zemljišta i na poddionici Počitelj – Buna, dio kojim će autocesta prolaziti kroz čapljinsku općinu.

Govoreći na tu temu Darko Šimović šef Službe geodetskih i imovinsko pravnih poslova općine Čapljina, kaže:

„Već šest, odnosno sedam godina, intenzivno radimo na poslovima izvlašćivanja, odnosno eksproprijacije zemljišta za izgradnju koridora 5 c, na djelu koji prolazi kroz čapljinsku općinu. Mogu reći da će kroz našu općinu, prolaziti više od 16 kilometara autoputa, što je bio vrlo zahtjevan i dinamičan posao za Službu, jer trebalo je svaku česticu ponaosob, terenski preći, izraditi rješenje i sklopiti sporazum s vlasnicima.

Mogu reći da je za ovih šest, sedam godina urađeno dosta. Ukupan broj čestica veći je od tisuću, koje je trebalo obraditi i u posebnom postupku završiti do kraja.

Nositelj cijelog posla je JP „Autoceste F BiH“. Mi radimo svoj dio posla na rješavanju imovinskih odnosa. Dakle, polovicom veljače završili smo terenski dio i na ovoj za nas trećoj poddionici, znači terenski smo obradili cjelokupni dio trase kroz čapljinsku općinu, što znači da smo završili i zadnju poddionicu koja je išla dijelom Bivoljeg Brda, Lokava i Stanojevića. Sad trenutno radimo na izradi rješenja o izvlašćivanju, prikupljamo vještačenja ovlaštenih sudskih vještaka, koji su procjenjivali vrijednost imovine. Kada završimo sva rješenja, onda pristupamo sklapanju sporazuma s vlasnicima i kad to završimo, dalje ide isplata od strane JP Autoceste.

Mi nemamo informacija kada će početi radovi na terenu, ali smo se trudili biti ažurni koliko je to moguće, Naglašavam, preko tisuću parcela smo obradili i za svaku od njih će biti urađeno rješenje i sklopljen sporazum s vlasnicima. Mislim da je posao urađen dosta efikasno i korektno. Vlasnici uvijek nisu zadovoljni s vještačenjem, ali u tom slučaju oni mogu svoja prava tražiti pred nadležnim sudovima“, detaljno je obrazloženje šefa Službe Šimovića, koji na upit – jesu li sporovi na dvije već poodavno odrađene poddionice riješeni, nastavlja:

„Neki da, neki ne, jer taj postupak ovisi od ažurnosti sudova, koji uz redoviti posao imaju i to. U tom postupku mi ne sudjelujemo, nego vlasnici koji posebnim tužbama utužuju, u taj postupak su uključeni predstavnici Autocesta i vještaci koji svoja vještačenja brane na sudu.

-Koliko je tih tužbi u odnosu na ukupan broj predmeta?

-Na prvoj poddionici od Kravice do Zvirovića imali smo vrlo malo žalbi. Međutim, na poddionici od Zvirovića do Počitelja povećao se broj tužbi, a slično se može očekivati i na dijelu Počitelj – Buna. To u postotku nije veliki broj 5 – 10 posto od ukupnog broja, međutim ima jedan drugi problem. Naš narod generalno nije sređivao svoja imovinska prava, pa postoji jedan dio zemljišta koji se u gruntovnici vodi kao državni erar, mada ga ljudi godinama koriste.

Mi provjerimo situaciju u katastru i gruntovnici i uvijek dajemo pravo osobi koja je upisana u katastar, jer ona ima to zemljište u posjedu duže od dvadeset godina. E, sad JP Autoceste se žale na neke od tih situacija, pa po tom osnovu ima jedan broj predmeta koji su na sudu ili žalbenom postupku kod Federalne geodetske uprave. Međutim, i u tim slučajevima naša vještačenja uglavnom, ostaju na snazi.

Generalno može se dakle reći da zbog imovinsko pravnih odnosa radovi na trasi nisu odlagani, mada je povremeno bilo i tih tvrdnji, nego da trasa spremna čeka strojeve.