Sažetak prijedloga u Neumu

3751

Usvajanjem nacrta zaključaka, koji će sljedećih dana biti pretočeni u konačan oblik, u petak je zatvoren dvodnevni znanstveno-stručni skup “Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?”.

“U prvom se zaključku navodi kako su kroz povijest bh. Hrvati aktivno doprinosili europskim vrijednostima, posebno u vrijeme humanizma i renesanse, kada su hrvatski mislioci bili pokretači kulturnog, znanstvenog i intelektualnoga razvoja Europe”, kazao je organizator skupa, član Predsjedništva BiH Dragan Čović.

U drugom zaključku navodi se kako bh. Hrvati imaju u potpunosti izgrađen identitet sa svim njegovim sastavnicama u kulturološkom, jezičkom i nacionalom smislu, koji je nedvojbeno utemeljen na “europskim vrijednostima”.

“Stabilnost, održivost i daljnji razvoj Bosne i Hercegovine izravno su povezani s njezinim napretkom na europskom putu” navodi se u trećem zaključku.

“Pritom je nužno imat punu svijest o svim unutarnjim i vanjskim izazovima kojima je izložena Bosna i Hercegovina upravo na tom europskom putu”, dodao je Čović.

“Konstitutivnost kao temeljna odrednica BiH, verificirana i Ustavom BiH”, stoji u četvrtom zaključku, “nije u suprotnosti s političkim vrijednostima suvremene Europe. Ona je temeljna odrednica višenacionalnih država Europe i svijeta te višenacionalnoga karaktera BiH, kao države tri nacije koje uz etnokulturne imaju jasno određene i jasno definirane političke identitete.”

“Ovaj znanstveno-stručni skup početak je procesa koji će se nastaviti kroz nastavno stručno istraživanje i djelovanje svih sudionika skupa i sljedeće godine, kada ćemo se ponovo okupiti kao hrvatska akademska, politička, stručna elita u cilju praćenja i provedbi danas usvojenih zaključaka i definiranje pomaka u svim sferama kulturnog, društvenog i političkoga života u BiH”, poručio je Čović.

Po njegovim riječima, organizacijska tijela skupa u sljedećih sedam dana izradit će konačan popis zaključaka u koji će biti ugrađeno sve ono značajno što se iskristaliziralo u dvodnevnoj raspravi.

Konačna lista zaključaka bit će uvrštena u zbornik radova znanstveno-stručnog skupa “Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?”.