Skuplji tehnički pregled za vozila s nižom euro karakteristikom

3050

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa suradnicima održao je radni sastanak sa federalnim ministrom prometa i komunikacija Denisom Lasićem i pomoćnicom ministra za cestovni promet Ministarstva prometa i veza Republike Srpske Natašom Kostić o problematici provođenja ispitivanja eko testa na području Federacije i cijelom teritoriju BiH.

Konstatirana je neusklađenost pojedinih zakonskih i podzakonskih propisa koje uređuju oblast tehničkih pregleda, kao i potreba usklađivanja istih u skladu sa posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH. Na sastanku je donesen jedinstven zaključak da se pristupi izradi zajedničkog pravilnika i cjenovnika koji bi se primjenjivali na cijelom području BiH.

Kako je istaknuto, automobili nižih euro karakteristika plaćat će veće naknade ze eko testove, dok bi vozila viših euro karakteristika, kao i vozila na hibridni i plinski pogon plaćati manje naknade.

Na sastanku je dogovoreno i da resorna ministarstva i nadležne entitetske institucije i Brčko distrikt do kraja tjedna dostave imena predstavnika za radne grupe za izmjenu Pravilnika o tehničkim pregledima, kao i jedinstvenog cjenovnika koji se odnosi na provođenje poslova tehničkog pregleda vozila te svih drugih pravilnika koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama BiH, a koji se odnose na vozila