Održana rasprava i prezentacija Regulacijskog plana urbane vile „CREMMIS“

1402

U sali Općinskog vijeća (zgrada MUP-a) Čapljina danas je održana Javna rasprava i prezentacija Regulacijskog plana urbane vile „CREMMIS“ Čapljina.

Nositelj pripreme izrade plana je Služba prostornog uređenja i graditeljstva, a nositelj izrade Zoning plana je tvrtka „ECO – PLAN“ d.o.o. Mostar, koja je odabrana u postupku javne nabave usluga za izradu planskog dokumenta.

Nakon isteka roka za provođenje javnih konzultacija Nositelj pripreme radi sintezu mišljenja Savjeta plana i primjedbi s javne rasprave, filtrira pristigle prijedloge, primjedbe i sugestije, sistematizira ih i šalje Nositelju izrade na očitovanje.

Nakon dobivenog mišljenja Nositelj pripreme radi Izvještaj i upućuje ga pismenim putem Nositelju izrade koji je prema njemu dužan uraditi korekcije plana.