Eto para: Centralna banka tiskala novi novac

1227

Novčanice i kovani novac navedenih apoena, izdanje 2017. godina, tiskani su i kovani u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno novčanica i kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH. Novo izdanje novčanica zamijenit će u optjecaju novčanice prethodnih izdanja, koje će zbog dotrajalosti tijekom prethodnih godina, biti povučene iz optjecaja. Novčanice prethodnih izdanja, čiji je kvalitet zadovoljavajući u skladu sa standardima CBBiH, kao i kovani novac prethodnih izdanja, i dalje će ostati u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja.

Osnovna obilježja novčanica štampanih u 2017. godini ostaju ista kao i na novčanicama prethodnih izdanja, s tom razlikom što je na novom izdanju naznačena brojčana oznaka „2017“ kao godina tiskanja navedenih apoena i potpis guvernera CBBiH „Senad Softić“. Također, ostaju ista obilježja dodatnih količina novca kovanog u 2017. godini, s tim da se na naličju kovanog novca svih apoena nalazi brojčana oznaka „2017“, kao godina kovanja navedenih apoena.

Tiskanje i kovanje novih količina novčanica i kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u optjecaj bez poštivanja načela valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu.

Novčanice i kovani novac će u optjecaj biti pušteni sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i podružnica CBBiH, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.