Čapljina: Općinska blagajna puna do vrha

4741

Poslovanje čapljinske općinske riznice u prvom kvartalu bilo je uspješno pokazuju brojke o kojima su na četvrtoj sjednici raspravljali općinski vijećnici. Ostvareni prihod iznosio je 2,45 milijuna maraka, što je 23,21 posto u odnosu na godišnji plan.

U istom razdoblju rashodi su iznosili 2,12 milijuna maraka, odnosno bili su 23,13 posto od planom predviđenog iznosa u 2017.

Porezni prihodi ostvareni su u nešto većem procentu u odnosu na ukupne prihode 23,39, a iznosili su 1,04 milijuna maraka, pri čemu su najveća stavka bili prihodi od neizravnih poreza 639.227 KM.

Neporezni prihodi u prvom tromjesečju iznosili su 1,13 milijuna maraka što iznosi 30,6 posto od planiranih neporeznih prihoda. Istodobno rashodi su dostigli 23,13 posto godišnjeg plana, a iznosili su 2,13 milijuna maraka.

Najveća stavka bile su tekuće potpore 958.896 KM, procentualno 28,01 posto, a odnose se na potpore drugim razinama vlasti, transferima za kulturu, sportske klubove, isplate stipendija, prijevoz učenika, potpore neprofitnim organizacijama, subvencije javnim poduzećima, izvršenje sudskih presuda…

Troškovi zaposlenih iznosili su 716.466, što je 21,45 planiranih. Kada se uzmu ukupni prihodi i izdaci u prvom kvartalu ostvaren je proračunski plus od 328.056 KM. Ako se toj sumi doda ukupni suficit iz ranijih godina 2,78 mil. i odbiju kapitalni izdaci u prvom kvartalu čapljinska općinska blagajna s 2,73 mil. KM, je puna do vrha. Suficit će biti utrošen na financiranje kapitalnih izdataka sukladno proračunskim okvirima za 2017-tu godinu.

Zanimljivo, iako je tek travanj Općinsko vijeće Čapljine razmatralo je i usvojilo izmjene i dopune proračuna, tzv. rebalans, za 2017. Kao obrazloženje za izmjene i dopune proračuna navedeni su – prolongiranje roka za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju obrambenog nasipa na području Gabela Polja od strane “Hrvatskih voda”, zatim sufinanciranje zapošljavanja određenog broja pripravnika od strane Federalnog zavoda, povećanje troškova prijevoza učenika…

Uglavnom, nakon usvojenog rebalansa prihodi proračuna planirani su u iznosu od 11,5 milijuna, a izdaci 9,6 mil.

Inače, prve četiri sjednice sadašnjeg saziva OV prate polemične rasprave o nizu pitanja, koje započinju vijećničkim pitanjima, a nastavljaju se poslovanjem javnih poduzeća, ustanova i institucija… Ton raspravama daju vijećnici Čapljinske neovisne stranke i SBB-a.

Zanimljivo, načelnik dr. Smiljan Vidić je sudjelujući u raspravi, uz ostalo kazao kako je nakon “neosnovanih prozivki” angažirao odvjetničku kuću.

Nakon prijedloga vijećnika Mirka Vasilja, Čapljinska neovisna stranka i Lejle Bitange, SBB, da se u dnevni red četvrte sjednice, uvrsti izbor predsjedavajućeg vijeća reagirala je Jelena Borovac predsjednica Kluba vijećnika HDZ BiH, kazavši da “HDZ na tome neće inzistirati dok ne stigne prijedlog Koalicije SDA-SBB”.

Inače, mjesto predsjedavajućega pripada predstavniku bošnjačkog naroda.