Čak ni sendvič ne može preko granice u Hrvatsku

8886

Građani koji planiraju godišnji odmor ove godine van BiH prilikom prelaska granice treba da obrate pažnju na prehrambene proizvode koje nose sa sobom jer nije uopće dozvoljeno nositi mliječne i proizvode od mesa, pa čak ni sendviče s mesom, upozoravaju nadležni pred ljetnu sezonu.

Prema uputstvu Carinske uprave Hrvatske o unosu hrane, bh. građani u prtljagu ne smiju imati ni izuzetno male količine mesa i mlijeka niti njihove prozvode. Kada su u pitanju voće, povrće, kruh, kolači, keks, čokolada i konditorski, odnosno slastičarski proizvodi, uključujući i slatkiše, moguće je prenijeti količine koje su dovoljne za osobnu upotrebu.

“Unošenje lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana, uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača i to uz posjedovanje nalaza s povijesti bolesti i potvrde ljekara”, navodi se u uputstvu hrvatske Carinske uprave.

U turističkim agencijama kažu da do sada nisu imali problema sa prtljagom putnika i da nije bilo slučajeva da nose nedozvoljnu hranu.

“Ljudi se informiraju na vrijeme i neće nitko riskirati da se vrati sa granice zbog hrane, na primjer”, kažu u agenciji “Zepter Passport”.

Pored unosa hrane, bh. građani treba da znaju i da, ukoliko putuju u zemlje EU i zemlje potpisnice Schengenskog sporazuma, moraju imati biometrijsku putovnicu, koja vrijedi minimalno tri mjeseca od planiranog datuma boravka. Također, treba da imaju između 35 i 70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU, mada mnogi putnici koji su putovali ranije kažu da im taj iznos nije provjeravan.

Što se tiče zdravstvenog osiguranja, građani BiH imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Mađarskoj, Turskoj, Nizozemskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Belgiji i Luksemburgu. Sa sobom moraju imati odgovarajući ino-obrazac koji izdaje Fond zdravstvenog osiguranja RS.

“Osigurane osobe Fonda zdravstvenog osiguranja RS za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku FZO RS ako im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć”, kažu u FZO RS.

Procedura je takva da osigurane osobe prije odlaska na put treba da se javi obiteljskom liječniku koji izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju osiguranika, odnosno o njegovoj sposobnosti za put, a cijena uvjerenja je različita po domovima zdravlja.

Kako se saznaje u kotorvaroškom Domu zdravlja, za djecu je oko pet KM, a u banjalučkom besplatno, dok je za odrasle 6,5 KM. U gradiškom Domu zdravlja za djecu je zdravstveno uvjerenje besplatno, a za odrasle pet KM.

“Na osnovu zdravstvenog uvjerenja od obiteljskog liječnika dobije se besplatan ino-obrazac u FZO i s njim osiguranik treba da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će na osnovu njega dobiti odgovarajuću potvrdu koju će koristiti u slučaju da mu za vrijeme boravka u inozemstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita. Ukoliko osiguranicima i pored posjedovanja ino-obrasca bude naplaćena hitna zdravstvena usluga u zemlji koja sa BiH ima potpisan sporazum, po povratku u našu zemlju oni mogu da podnesu zahtjev za refundaciju troškova u FZO RS”, objasnili su u ovoj instituciji.