Poziv mjesnim zajednicama za popunjavanje Aplikacije za nabavku oglasnih ploča

2045

Centar za građansku suradnju Livno u sklopu projekta „Ka odgovornim vlastima: unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“, poziva mjesne zajednice općine Čapljina, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad i Drvar da popune Aplikaciju, putem koje će omogućiti nabavku oglasnih ploča za mjesne zajednice.

Cilj nabavke i postavljanja oglasnih ploča je da omogući mjesnim zajednicama kvalitetniju komunikaciju sa stanovništvom. Prije poziva, organizirane su bile obuke za predsjednike mjesnih zajednica 6 općina, kojima je bio cilj da se pospješi način komuniciranja sa stanovništvom, općinama ali i samim medijima, s ciljem prezentiranja aktualne problematike ali i uspjeha mjesnih zajednica.

Poziv je otvoren do 08. prosinca 2017. godine, a Aplikacije se mogu dostaviti poštom na adresu:

Centar za građansku suradnju Livno

Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova)

80101 Livno, Bosna i Hercegovina

  Aplikacija MZ oglasne ploče CGS