Poštansko odmaralište u Neumu ponovno na aukciji

1147

Agencija za privatizaciju Federacije BiH po drugi put je ponudila na prodaju odmaralište u vlasništvu “BH pošta” u Neumu i to po početnoj cijeni od 1,85 milijuna maraka.

To je za 185.235 KM niža ponuda od prvobitne koja je propala, jer se javio samo jedan ponuđač, a što po pravilniku nije bilo dovoljno da se ona provede. Podsjećamo, u prvoj aukcijskoj prodaji ovih nekretnina, koja je raspisana krajem lipnja ove godine, početna cijena je iznosila 2.044.575 KM.

U pitanju su hotel sa dvorištem ukupne površine 565 kvadrata te ribarska kuća sa dvorištem ukupne površine 340 kvadratnih metara.

Iz Agencije za privatizaciju napominju kako se u općinskom sudu u Mostaru vodi spor u vezi s ovim nekretninama, ali da budući kupac neće imati probleme u vezi s tim. Naime, “Hrvatske telekomunikacije” su protiv “BH pošta” i “BH Telecoma” podigle tužbu radi poništenja aneksa ugovora o diobi nekretnina između ta dva poduzeća.

“Prodavač garantira kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prijenos prava vlasništva na predmetu prodaje”, stoji u pozivu.

Inače, uvid u dokumentaciju, odnosno predmet prodaje, može se obaviti u razdoblju od 6. do 20. prosinca, kada je i rok za podnošenje ponuda, a direktni pregovori s ponuđačima bit će održani u prostorijama Agencije 27. prosinca. Ponude se dostavljaju u koverti u kojoj mora biti i dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za sudjelovanje.

Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti i bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti beuvjetna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Muhamed Bajramović, predsjednik Sindikalne organizacije “BH pošta”, pojasnio je za Nezavisne kako je objekt u veoma lošem stanju, te da je iz sigurnosnih razloga ograđen.

“Korišten je sve do rata za potrebe radnika pošte i telekoma i bio je u vlasništvu Direkcije Sarajevo, a sada je vlasnik Javno poduzeće ‘BH pošte'”, kazao nam je Bajramović.

Inače, prije odmarališta ovaj objekt je bio ribarska zadruga, koju je u procesu nacionalizacije uzela tadašnja država pa nasljednici njenih graditelja traže da im se prizna vlasničko pravo.