Odmaralište u Neumu ponovno na prodaju

1356

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH ponovo je objavila javni poziv za prodaju imovine u vlasništvu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, metodom neposredne pogodbe.

Predmet prodaje su nekretnine – “Odmaralište Neum” u vlasništvu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m2 i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m2.

Početna cijena nekretnine sada je procijenjena 1.859.340, što je za skoro 200.000 KM manja u odnosu na one koja je iznosila javnom pozivu raspisanom u lipnju, kada je odmaralište zacijenjeno na 2.044.575 KM.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 07.02.2019. godine do 16:00 sati u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

Podsjetimo, isti poziv je bio objavljen 5. prosinca prošle godine, te je poništen nakon sam dva dana. Naime, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine poništila je natječaj, nakon pisanja portala Bljesak.info, kako je prodaja Poštanskog odmarališta u Neumu nezakonita, jer ovo odmaralište nije u vlasništvu ‘PH pošte’.

Postupak upisa vlasništva za objekt, koji je prije odmarališta bio ribarska zadruga a koji je u procesu nacionalizacije uzela tadašnja država, obustavljen je temeljem zahtjeva koji su, između ostalih, predali i nasljednici njenih graditelja, koji traže da im se priznaju vlasnička prava.

”Ova prodaja nije zakonita, odnosno netko prodaje nešto što nije njegovo. Imaju stare papire koji su stavljeni van snage, isto kao što i mi imamo stare papire po kojima smo mi nasljednici osnivača i graditelja ribarske kuće, koja je kasnije pripala Poštanskom odmaralištu, odnosno država im je to dala nakon Drugog svjetskog rata”, rekao je ranije za Bljesak.info Nikša Čamo, jedan od nasljednika.