Vlada HNŽ: 200 tisuća KM za zapošljavanje djece poginulih branitelja i djece RVI

1462
Oliver Soldo

S ciljem lakšeg integriranja na tržište rada Ministarstvo za pitanja branitelja u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNŽ već dvije godine provodi Program „Projekti i mogućnosti zapošljavanja djece poginulih branitelja“ kojim se sufinancira zapošljavanje djece poginulih branitelja.

Nakon što je u 2017. godini utrošeno 278.400,00 KM i zaposleno 36 osoba iz kategorije djece poginulih branitelja Programom za 2018. godinu predviđeno je i zapošljavanje osoba iz kategorije djece ratnih vojnih invalida prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba, a za ovu namjenu u 2018. godini utrošeno je 338.400,00 KM. Nakon provedenog Javnog poziva i ocjene prijava poslodavaca zaključena su ukupno 42 ugovora o radu sa sufinanciranim osobama.

Kroz dvije godine provedbe Programa zaposleno je ukupno 78 osoba od čega 62 osobe iz kategorije djece poginulih branitelja i 16 osoba iz kategorije djece ratnih vojnih invalida.

U Programu su sudjelovala 42 poslodavca i to 4 javna poduzeća i ustanove, 8 poslodavca koja se bave proizvodnom djelatnošću i 30 poslodavca iz djelatnosti pružanja usluga, a zaposlene su 23 osobe s visokom stručnom spremom i 55 osoba sa srednjom stručnom spremom.

Ovaj Program kroz sufinanciranje podrazumijeva zapošljavanje djece poginulih, umrlih i nestalih branitelja te djece ratnih vojnih invalida prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje uz zasnivanje radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci. Ovom mjerom Služba poslodavcu mjesečno refundira iznos neto plaće za radno mjesto koje odgovara stupnju stručnog obrazovanja i to 800,00 KM za osobe sa završenim diplomskim i dodiplomskim studijem, i 600,00 KM za osobe sa ostalim stupnjem obrazovanja dok je poslodavac dužan na istu obračunati i platiti obvezne doprinose i poreze.

Provedbom Programa uočeni su pozitivni pomaci u zapošljavanju djece poginulih branitelja i djece ratnih vojnih invalida stoga je Ministarstvo i u tekućoj godini za ovu namjenu osiguralo sredstva u iznosu 200.000,00 KM koja će zajedno sa sredstvima koje osigura Federalni zavod za zapošljavanje biti utrošena za nastavak provođenja ovih aktivnosti, priopćeno je iz Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a.