Devet milijuna maraka pomoći zdravstvenim ustanovama

649

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) održalo je u ponedjeljak sjednicu na kojoj se razmatralo djelovanje Zavoda tijekom 2019. godine i planove za sljedeću godinu.

Predložene izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu, kao i Financijski plan Zavoda za 2020. godinu obrazložio je direktor Zavoda Rade Bošnjak, koji je istaknuo da su ”odgovornim i domaćinskim odnosom, kao i profesionalnim upravljanjem i ove godine” ostvarili pozitivan financijski rezultat i to od cca 12 milijuna i 800 tisuća maraka.

Taj pozitivan financijski rezultat, navodi, posljedica je više ostvarenih prihoda u odnosu na plan prihoda i nižih rashoda također u odnosu na plan.

”Od ovih 12.800.000 KM transferirati ćemo ugovornim zdravstvenim ustanovama 9.200.000 KM u vidu jednokratne financijske pomoći za podizanje kvalitete usluga zdravstvene zaštite, dok preostala 3.500.000 KM prenijet će se u financijski plan Zavoda za 2020. godinu na prihodovnu stranu. Prenesena sredstava omogućiti će da se zdravstvenim ustanovama, od početka 2020. godine pa na dalje, podigne ugovorno financiranje za cca 6.000.000 KM u odnosu na 2019. godinu”, kazao je direktor.

Bošnjak ističe kako je planirano povećanje obujma financiranja prava osiguranika za 1.719.000 KM, a isto se odnose na lijekove s pozitivne Liste lijekova, ortopedska pomagala, liječenje u inozemstvu, bolovanje do i preko 42 dana, kao i povećanje cijene plaćanja usluge izdavanja lijekova s Liste lijekova ugovornim ljekarnama s dosadašnjih 1,5 KM na 1,65 KM.

Pored navedenih povećanja na poziciji tekućih transferi drugim razinama vlasti planirana su 3.000.000 marka. Ova sredstva Zavod će, u siječnju 2020. godine, jednokratno transferirati zdravstvenim ustanovama u svrhu daljnjeg podizanja kvalitete zdravstvene zaštite, priopćeno je iz ZZO-a HNŽ-a.