Izmjene i dopune Zakona: Lakše legalizirati oružje u HNŽ-u

526

Obavještavamo građane da je dana 23. rujna 2020. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu u HNŽ/K. Sukladno članku 73. Zakona, građani mogu legalizirati oružje za koje nemaju oružni list, a koje se prema ovom Zakonu može registrirati, ako najkasnije do 31. prosinca 2021. godine podnesu zahtjev za izdavanje isprave o oružju.

Podnositelj zahtjeva prilikom predaje oružja nadležnoj organizacijskoj jedinici Uprave policije prema mjestu prebivališta nije dužan dokazati porijeklo oružja, navedeno je na stranicama MUP-a HNŽ-a.