Kako zaštititi voćke od mraza?

1310

Uslijed predstojeće pojave mraza i niskih temperatura, u voćnjacima je preporuka da se što prije izvrši tretman preparatima na bazi algi (Wuxal Ascofol, Yara Universal Bio, Alge Specijal), kao i aminokiselina (Bioplex, Drin, Wuxal Amino, Amiwuchs), u maksimalnim preporučenim dozama. U zasadima kruške, osim navedenih, Mirko Jokić iz PSSRS, savjetuje i primjenu Promalina (ili Progerbalina) u dozi od 0,6 do 1,2 l/ha.

Poželjno bi bilo da voćari urade i pripremu materijala za paljenje vatri jer je za sada.

Vatra može pomoći, važno je pravilno primjeniti tehniku

Kada je riječ o tehnici upotrebe vatre, ona se zasniva na dvojnom efektu. Prvi podrazumijeva direktno oslobađanje toplote na okolna debla, a drugi nastaje miješanjem zraak unutar konvekcionog sloja.

Do ove pojave dolazi kada se topli zrak od vatre diže u visinu, a sa podizanjem on se hladi i s vremenom dostiže visinu na kojoj mu je temperatura jednaka temperaturi okolnog zraka, piše Agro klub.

Navedeno je važno jer da bi došlo do kružne cirkulacije mora postojati izvor toplote. Iz tog razloga, samo dimljenje ima slab efekat, a i bolje je rješenje više manjih vatri nego manji broj onih velikih. Veće vatre proizvedu više toplote koja se gubi u visini.

Kao materijal, mogu se iskoristiti bale slame, hrpe piljevine ili grane. Najbolje je napraviti improvizirane takozvane protu-mrazne svijeće nabijanjem piljevine ili slame u kante i zalivanjem sa pregorjelim uljem, koje se zatim popale. U toku noći se obilaze i po potrebi dolijeva se pregorjelo ulje.

Da bi se postigli željeni rezultati, važno je osigurati dovoljan broj vatri. Iz iskustva poljoprivrednika, to je obično minimum 300 po hektaru. Ako ih nema dovoljno za cijeli voćnjak, bolje je fokusirati se na jedan ili dva dunuma, ali uraditi sve ispravno.

Rastojanje između dvije vatre trebalo bi biti maksimalno šest metara, u cik cak rasporedu. Sa paljenjem se kreće kada temperatura padne ispod nule vodeći računa da se osigura dovoljno materijala za najhladniji dio noći, što je uglavnom između 5 i 7 sati ujutro.

Mogu se takođe rasporediti i tako da svaki drugi red bude prazan, a da se kroz njega tijekom noći vozi prazan atomizer, samo sa uključenim ventilatorom da bi se toplota raspirivala i sa lijeve i sa desne strane. U ovu svrhu, odredi se površina od jednog hektara i kroz nju se za vrijeme mraza vozi u krug.

Pored značaja pravilnog rasporeda na parceli, ukoliko je poznat smjer iz kojeg dolazi hladan zrak, sa te strane može se paliti veći broj vatri da bi se nadolazeći hladan zrak zagrijao prije ulaska u zasad.

Kada koriste ovu tehniku, proizvođači najčešće griješe tako što nemaju osiguranizvor toplote. Iz neznanja, natope materijal koji može dgorjeti sa vodom da bi dobili dim, koji zapravo ima zanemariv efekt. Često nema dovoljnog broja broj vatri, kao ni materijala da posluži za četiri do pet sati zaštite.

Ukoliko nema dovoljno materijala za jednu, bolje se koncentrirati na drugu noć i na površinu koja se može pravilno zaštiti.