Federalni premijer Novalić obećao povećanje mirovina u Federaciji BiH

1539

Federalni premijer Fadil Novalić obećao je da će mirovine u Federaciji BiH rasti. Kako navodi, rezultati potvrđuju da on svoja obećanja ispunjava.

Kako je naveo, brojevi koje su zatekli u mirovinskom fondu bili su alarmantni. Akumulirani deficit fonda krajem 2016. godine iznosio je 227 milijuna KM.

Znali smo da nastavak načina rada naših prethodnika može dovesti samo do većeg deficita. Mirovine su bile neredovne, nestabilne i nimalo pravične. Znali smo da je vrijeme za promjene. Prepoznali smo problem i počeli raditi na rješenju, naveo je Novalić na Facebooku.

Kako je dodao, usvajanjem novog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu u ožujku 2018., uspjeli su do kraja 2019. godine deficit od 227 milijuna pretvoriti u suficit od 56.000.000 KM, piše Jabuka.tv

Rast suficita omogućio je porast mirovina za čak 20 posto. Kada sam došao na čelo vlade prosječna mirovina iznosila je 365 KM, a najniža 326 KM. Trenutno prosječna mirovina iznosi 428 KM, a najniža 382 KM. Ovaj rezultat je posebno značajan ukoliko se ima na umu da je prosječan broj umirovljenika tijekom prethodne Vlade Federacije BiH iznosio 386.000, dok je od 2015. godine do danas, prosječan broj 412.000, zaključio je Novalić.