Za privatne potrebe moći ćete proizvesti samo 20 litara rakije godišnje

2747

Alkoholna pića, rakije i likere, u Federaciji BiH (FBiH) zbog članstva BiH u EU u budućnosti će moći proizvoditi i prodavati samo pravne i fizičke osobe koje su upisane u registar proizvođača, predviđa se prednacrtom zakona o jakim alkoholnim pićima.

Ovim prednacrtom se predviđa i da obavezu upisa u registar ima i onaj proizvođač koji jako alkoholno piće proizvodi za vlastite potrebe i to ako proizvedena količina prelazi 20 litara čistog alkoholnog pića tijekom godine -piše Klix.ba.

Proizvođač jakih alkoholnih pića upisuje se u registar ako ispunjava uvjete u pogledu objekata, prostorija, opreme i uređaja, kao i u pogledu stručnog kadra, izuzev proizvođača koji se bave proizvodnjom za vlastite potrebe.

U zakonu, koji je napravljen po uzoru na Hrvatsku, predviđene su i kazne, koje se kreću od 1.000 do 9.000 KM, ovisno od prekršaja.