HP Mostar: Fokus je očuvanje radnih mjesta, poboljšanje materijalnih prava radnika i održivost poslovanja

170

Povodom održanog štrajka upozorenja NSDHP, a bez navođenja razloga koji bi ukazali na kršenje odredbi Pravilnika o radu ili Granskog kolektivnog ugovora u segmentu materijalnih prava radnika od strane Uprave Društva, smatramo ovakav istup štetnim po ugled i poslovanje Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.

Imajući u vidu kako Društvo posluje u konkurentnom okruženju, ovakvi medijski istupi stvaraju negativnu klimu i nepovjerenje poslovnih korisnika u kvalitetno pružanje usluga.

Novonastale ekonomske okolnosti uzrokovane sukobima u Ukrajini će značajno utjecati na troškove energenata (gorivo i struja), koji su jedan od najznačajnijih troškova u poštanskoj djelatnosti, te je pred Upravom Društva izazov kako održati poslovanje Društva. Također smo svjesni da ova kriza i sva poskupljenja kojih smo svakodnevno svjedoci značajno utječu na životni standard naših radnika.

Imajući sve u vidu, i održivost poslovanja Društva, kao i poboljšanje materijalnih prava radnika, Uprava Društva također razmatra mogućnost povećanja iznosa naknada za troškove prijevoza radnika u nastupajućem vremenu.

Fokus Uprave Društva trenutno je na definiranju mjera koje će osigurati operativnu održivost poslovanja i očuvanje svakog radnog mjesta u Društvu, a što bi trebao biti naš zajednički interes, a time i interes sindikata.

U cilju objektivnog informiranja, naglašavamo kako je Uprava Društva kroz zadnje izmjene Pravilnika o radu, organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa financijskim mogućnostima korigirala koeficijente najnižih plaća radnicima. Plaće poštara i vozača povećane su 5%, poštara za brzu dostavu 10%, a od siječnja 2022. usklađena je i minimalna plaća sukladno Uredbi Vlade FBiH, te su se plaće čistačica povećale za 15%. S obzirom na rast prosječne plaće u FBiH od siječnja 2022. godini svim radnicima Društva povećan je i topli obrok za 5% i iznosi 9,98 KM po danu, osigurana su sredstva za isplatu regresa u iznosu od 511 KM, što je povećanje za 5% u odnosu na 2021.

Isto tako u 2022. godini svim radnicima koji ostvare pravo na dodatne naknade iste su uvećane u odnosu na 2021. godinu, kako slijedi: naknada za rođenje djeteta za 9,2%, naknade za slučaj smrti člana obitelji 9,2%, naknada za pomoć u slučaju bolesti radnika 9,2% kao i otpremne za odlazak u mirovinu za 3,2%.

Iako to nije obvezujuće po granskom kolektivnom ugovoru, u 2022. godini Društvo je za sve radnike ugovorilo kolektivno osiguranje za slučaj bilo kakve nezgode ili smrti, kako bi smo pokrili i ovakve neželjene rizike kojima su radnici prilikom svakodnevnog rada izloženi.

Imajući u vidu sve navedeno smatramo da Uprava Društva kontinuirano poduzima aktivnosti u cilju poboljšanja materijalnih prava radnika, i to će činiti i dalje.

Stoga smatramo da su ovakve aktivnosti NSDHP kontraproduktivne i čine štetu Društvu u cjelini i svim radnicima, bez obzira da li su članovi imenovanog sindikata.

Uprava Društva