Dječji vrtić Čapljina dobio digitalni logopedski set

1391

Dječji vrtić Čapljina dobio je vrijedan poklon, a riječ je o realizaciji projekta u kojemu su dobili logopedsku opremu koju će koristiti sadašnji i budući naraštaji djece.

Dječji vrtić Čapljina nastavlja razvijati predškolski odgoj i obrazovanje, te ulaže u modernije i kvalitetnije oblike pružanja pomoći našim mališanima.

Logopedska oprema će zasigurno biti od velike pomoći djeci i roditeljima kojima su učinili dostupnim korištenje logopedskih usluga. Uz pomoć nove opreme, svakodnevno odgovaraju na izazove s kojima se susreću.

Digitalni logopedski set Behringer koristi se u suvremenoj logopedskoj rehabilitaciji govora i slušanja.

Primjenjuje se u logopedskoj dijagnostici, terapiji, poremećajima glasa, izgovora, tečnosti, oštećenje sluha, slušnog procesiranja…

Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop, a terapija se zasniva na najnovijim znanstvenim i stručnim načelima:

  • 1. diskontinuiranim perceptivnim optimalama,
  • 2. akustička obrada govornog signala
  • 3. polisenzorna stimulacija (auditivna, vizualna i vibrotaktilna).

Vibrofon je logopedski aparat za artikulacijske teškoće, koji ubrzava terapiju i postiže izvanredne rezultate za kratko vrijeme, nezamjenjivo pomagalo svakog logopeda.

Praksa je pokazala da se najveći uspjeh postiže kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (glasova C, Z, S, Š, Ž, Č, Ć, Đ i DŽ ), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na larinks.

”Zahvaljujemo se našem gradonačelniku dr. Smiljanu Vidiću te Vladi Republike Hrvatske što su nam pomogli u realiziranju ovog projekta i nabavci logopedske opreme koju će koristiti sadašnji i budući naraštaji djece”, ističu iz Dječjeg vrtića Čapljina.