Pravo na rodiljski dopust u FBiH koristi tek 0,36 posto očeva

247

Bh. društvo još je uvijek patrijarhalno, većina očeva smatra da je pravo na rodiljski dopust isključivo za majke

Odredbama Zakona o institucijama BiH, Zakona o radu FBiH, Zakona o radu RS-a i Zakona o radu Distrikta Brčko regulirano je pravo na rodiljski dopust.

Iako se on oduvijek vezivao isključivo uz majke, od 2016. godine u Federaciji BiH pravo na rodiljski dopust imaju i očevi. Međutim, podaci pokazuju da tek mali broj očeva koristi to pravo, piše Večernji list BiH.

Koriste ga tek rijetki

Na osnovi podataka do kojih je istraživanjem stigao Sarajevski otvoreni centar (SOC), zahtjev za ostvarivanje naknade umjesto plaće za vrijeme korištenja rodiljskog dopusta u Federaciji BiH ostvarilo je ukupno 28.838 osoba, od čega 105 očeva, odnosno tek 0,36 posto.

Već 20 godina očevi u Republici Srpskoj imaju pravo umjesto majki koristiti rodiljski dopust i brinuti se o svojim bebama dok majke idu na posao. Ipak, to je pravo do sada koristilo manje od jedan posto očeva.

Prema podacima Javnog zavoda za dječju zaštitu Republike Srpske, tijekom prošle godine dopust je koristilo samo 40 očeva, što je 0,88 posto, dok su u isto vrijeme na rodiljskom dopustu bile i 4502 majke.

Rekordna 2022. godina

Ipak, 2022. godina je rekordna u odnosu na 2016. godinu, kad su na rodiljski otišla 22 oca, ili na 2011. godinu, kad je ovo pravo iskoristilo samo 11 očeva i 3240 majki. Iako se ti brojevi iz godine u godinu povećavaju, očevi koji idu na rodiljski dopust još uvijek su “rijetke ptice”. Još je manje onih koji su spremni javno govoriti o svom iskustvu.

SOC je početkom prošle godine proveo istraživanje na uzorku od 500 očeva iz Bosne i Hercegovine koji su dobili dijete od 2016. godine u cilju prikupljanja informacija o razlozima korištenja odnosno nekorištenja rodiljskog dopusta.

Na pitanje jesu li upoznati sa zakonskim mogućnostima korištenja prava na rodiljski dopust za roditelje, 41 posto očeva reklo je da jesu, dok je više od polovine, 57,8 posto, odgovorilo da nisu upoznati.

Veliki postotak, čak 70 posto ispitanika, kazao je kako ih poslodavac nije upoznao s pravima u pogledu rodiljskog dopusta, a da bi to iskoristili da su bili upozoreni na zakonske odredbe.

Neobične procedure

Iskustva 500 očeva koji su anketirani, a koji su koristili ovo pravo, jako su slična, navodi jedna od autorica istraživanja “Otac na rodiljskom dopustu”, koje je uradio Sarajevski otvoreni centar, Amina Dizdar. Tijekom tog procesa, a zbog zakonom propisanih procedura, suočavali su se, kako kaže, i sa “suludim situacijama”.

– Očevi su morali otići ginekologu. Oni su to shvatili kao simpatičnu situaciju, ali nekima je bilo i neugodno te zbunjujuće, i njima i liječnicama kod kojih su odlazili na pregled jer je doslovno navedeno da moraju otići na ginekološki pregled, što je suludo – objašnjava Dizdar.

Među očevima koji su koristili rodiljski dopust najviše je onih s fakultetskom diplomom.

Jedan od njih je Aleksandar Žolja iz Banje Luke, po obrazovanju profesor filozofije, a po zanimanju izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.

Dogovor

Prije 14 godina, kada su dobili kćerkicu, ovu nevladinu organizaciju vodila je Aleksandrova supruga Dragana Dardić.

– Supruga je željela vratiti se na posao i dogovorili smo se da ću ja paziti na dijete. Budući da oboje radimo u organizaciji koja promovira ravnopravnost spolova, ni nama ni ljudima u našoj okolini ta odluka nije bila neočekivana – kaže Žolja.

Dodaje kako ta odluka nije utjecala na njegovu karijeru, a slično su se izjasnili i očevi koji su sudjelovali u istraživanju SOC-a. Nije zabilježen ni jedan slučaj da je otac nakon rodiljskog dopusta dobio otkaz niti da je imao neke druge posljedice na poslu.

Međutim, ono što je mnogima zagorčalo život su procedure za ostvarivanje prava na rodiljski dopust, koje su skrojene za majke, ali ne i za očeve. – Tijekom ove procedure morao sam posjetiti ginekologa, koji otvara bolovanje. U neku ruku to je simpatično; bio sam okružen trudnicama koje čekaju pregled, ali istodobno je i zbunjujuće jer ni sama doktorica nije znala što će mi napisati – rekao je jedan anketirani otac, dodajući da su mu tražili i otpusno pismo iz bolnice nakon poroda.