Krajem idućeg tjedna počinje primjena zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima

597

Krajem idućeg tjedna, točnije 28. svibnja počinje primjena Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 38/22).

Radi se o Zakonu koji je usvojen krajem travnja prošle godine, a kojim se propisuje zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Ovim se zakonom, u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, između ostalog, uređuju mjere za zabranu i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzoriranja, te sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima.

Kako su Feni kazali u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (FUZIP), u čijoj je nadležnosti i nadzor nad primjenom spomenutog zakona, Zakonom je propisano da će ministar zdravstva donijeti provedbene propise kojima se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja iz člana 7. Zakona, te je u tom smislu dogovoreno održavanje sastanaka nadležnih organa s Federalnim ministarstvom zdravstva.

– U skladu s članom 32., nadzor nad primjenom zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i županijski organi za inspekcijske poslove, putem nadležnih županijskih inspektora – preciziraju iz ove uprave.

Kako nadalje navode, konkretno, FUZIP će u smislu provedbe spomenutog zakona vršiti nadzore putem Federalnog inspektorata rada na mjestima rada, a u okviru nadležnosti propisanih članom 160. Zakona o radu – isključivo u gospodarskim društvima, poduzećima i ustanovama od interesa za FBiH, te putem federalnih zdravstvenih inspektora, u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH.

– S obzirom na to da pravne osobe imaju vrijeme prilagodbe u trajanju od šest mjeseci, a očekujući donošenje pratećih, predviđenih provedbenih akata, federalni inspektori rada i zdravstva će u prelaznom periodu po stupanju na snagu zakona, u okviru vršenja inspekcijskih nadzora iz plana redovnih inspekcijskih nadzora, plana pojačanih inspekcijskih nadzora i postupanja po prijavama, prevashodno imati konzultativno-savjetodavnu ulogu za osiguranje djelotvornog uvođenja subjekata nadzora u nove pravne okvire, kako bi preventivnim djelovanjem podržali namjeru i cilj zakonodavca, a što je zaštita zdravlja građana i zaposlenika u javnim institucijama – pojašnjavaju u FUZIP-u.

Istovremeno, podsjećaju kako su federalni tržišni inspektori nadležni za vršenje nadzora nad primjenom člana 8. i člana 9., stav(1), (5) do (8) i članova 13. do 25., a u smislu stavljanja u promet, pakiranja i označavanja duhanskih proizvoda.

– Kako ovaj zakon ne generira nove obaveze za Federalni tržišni inspektorat vezane za trgovinu ovom vrstom proizvoda, tako se aktivnosti federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora nastavljaju po planu redovnih i planu pojačanih inspekcijskih nadzora, koji se aktivno provodi uz promptno reagiranje na inicijative i prijave građana, a kad su u pitanju subjekti koji vrše prometovanje duhana i duhanskih prerađevina – navode iz FUZIP-a.

Nadalje, kažu kako u skladu sa Zakonom, najširi djelokrug nadležnosti imaju županijski sanitarni, tržišni, prosvjetni i inspektori rada, koji su nadležni za kontrolu primjene Zakona u svim drugim objektima, uključujući i ugostiteljske.

U FUZIP-u, istovremeno, smatraju kako je, s obzirom na veliki broj gospodarskih subjekata i javnih ustanova u FBiH koje podliježu primjeni zakona, evidentan manjak kapaciteta inspekcijskih organa u FBiH za vršenje poslova iz punog obima nadležnosti propisanih Zakonom.

– Nakon usvajanja podzakonskih propisa u ovoj oblasti, bit će konzultirane i primjenjivane i propisane kaznene odredbe predviđene članovima 35. do 38. Zakona, a u ovisnosti od počinjenog prekršaja, kreću se u rasponu od 2.000 KM do 5.000 KM za pravne osobe, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorne osobe, te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno – kazali su Feni u FUZIP-u.

Izvor: Večernji list