BiH skoro sva u crvenom: ”Upozorenje za klimatske promjene”

1162

Vidite li crvene točke na karti? One su oštro upozorenje na promjenu klime, piše u upozorenju koje je Europska komisija objavila na Instagramu uz kartu Europe.

No, ono što je najtužnije je to što je koncentracija upravo tih crvenih točaka najgušća na području Bosne i Hercegovine.

“2022. bila je druga najgora godina za šumske požare. U EU je izgorjelo gotovo 900.000 hektara zemlje – površine veličine Cipra. S njima, mnoge šume. Ne možemo si dopustiti da ih izgubimo i jedinstvene prednosti koje donose, od regulacije klime do bioraznolikosti. Šumski požari, suša i drugi pritisci prijete njihovoj budućnosti. Popunjavamo informacijske praznine o europskim šumama i stvaramo sveobuhvatnu bazu znanja o šumama u EU-u”.

“Naš novi predloženi Zakon o nadzoru šuma iskoristit će našu satelitsku mrežu @CopernicusEU i lokalne podatke za stvaranje resursa za mapiranje, praćenje, prikupljanje i dijeljenje kritičnih informacija o europskim šumama. Oni će omogućiti zemljama EU-a, vlasnicima i upraviteljima šuma da se uhvate u koštac s izazovima i zaštite ekološke i gospodarske funkcije šuma”, navodi Europska komisija u svojoj objavi na Instagramu.