Projekt od 98.000 KM: ‘Anguilla’ provodi projekt endemičnih biljnih vrsta u delti Neretve

676
Foto: CIRP

Ekološka udruga ”Anguilla” Čapljina će tijekom 2024. godine implementirati projekt pod nazivom ”Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve”.

Literaturna i terenska istraživanja te uspostava i kartiranje GIS baze podataka provodit će se tijekom idućih dvanaest mjeseci.

Ciljevi projekta su:

  • formiranje detaljne baze podataka o rasprostranjenju odabranih endemičnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve.
  • georeferenciranje svih konstatovanih literaturnih i herbarskih podataka o odabranim endemičnim biljnim vrstama na području delte rijeke Neretve
  • sistematska i hijerarhijska uređenost svih podataka za svaku pojedinačnu endemičnu vrstu u cilju lakšeg i bržeg pretraživanja od strane potencijalnih korisnika.

Realizacijom postavljenih ciljeva projekta ”Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve“ značajno će se unaprijediti postojeće spoznaje koje se odnose na:

  • poznavanje distribucije odabranih endemičnih biljnih na području Delte rijeke Neretve, što će doprinjeti i boljem poznavanju distribucije na prostoru BiH, ali i određivanju areala date vrste;
  • utvrđivanje recentnog stanja brojnosti i distribucije odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve;
  • utvrđivanje negativinih efekata koji utiču na distribuciju istih;
  • doprinos za izradu budućih Crvenih listi/knjiga BiH;
  • doprinos izvještajima međunarodnim konvencijama (Convention on Biological Diversity, Bernska konvencija, IUCN itd) i EU.

Ukupna vrijednost projekta kojeg financira Fond za zaštitu okoliša FBiH iznosi 98.000,00 KM, od čega su sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 78.400,00 KM, a sufinanciranje Udruge ”Anguilla“ 19.600,00 KM.

Projekt ”Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve” odobren je u sklopu Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu LOT 6 – Projekti zaštite prirode, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, priopćio je CIRP.

Visoki novčani iznosi za Čapljinu: Evo tko je dobio koliko novca za zaštitu okoliša