Park prirode Hutovo blato: Započeo projekt revitalizacije Deranskog jezera

660

Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina započeo je sa realizacijom projekta „Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera“.

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša FBiH a implementacija će trajati 12 mjeseci.

Cilj projekta

Osnovni cilj projekta „Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera“ predstavlja definiranje i sadržajno struktuiranje teorijskog hidrološkog modela za unapređenje režima prirodnog vodosnabdijevanja i ekohidrološku revitalizaciju Deranskog jezera.

Također, cilj projekta je definiranje recentnog ekološkog statusa vodenih i poluvodenih tipova staništa koji su obrazovani uz otvorene i poluotvorene vodene površine uz Jelimsko jezero i sistem odvodnih kanala te izrada GIS baziranog baznog modela batimetrijskog plana Deranskog jezera i njegova primjena u definiranju minimalnih količina voda za unapređenje postojećeg ekohidrološkog statusa Deranskog blata.

Poboljšanje uvjeta

Poboljšanje općih hidroloških uvjeta u Deranskom jezeru predstavlja minimalni preduvjet za opstojnost i unapređenje postojećeg ekološkog statusa kako prirodnih staništa tako i njima pripadajućeg diverziteta vrsta flore i faune na području cijelog Deranskog blata.

Realizaciju projekta je kroz Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 80.000,00 KM, dok je sufinanciranje JP PPHB 20.000,00 KM.