Neum se sprema za sezonu – čiste se plaže, uvode se pravila ponašanja…

2087

Turistička mjesta na jadranskoj obali već se pripremaju za ljetnu turističku sezonu. Tako rade i u jedinom bosanskohercegovačkom gradu i općini na moru – Neumu.

Tijela i ustanove vlasti razmatraju i donose odluke o tome što im je činiti kako bi se turisti što ljepše i ugodnije osjećali i ponovno dolazili, a s tim ciljem vrlo važnu odluku donijelo je Općinsko vijeće Neuma na posljednjoj sjednici potkraj prošle godine.

Općinski vijećnici usvojili su program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2024. godine, piše Večernji list.

U programu su navedene i naglašene najznačajnije obveze i zadaće za uspješniju turističku sezonu, s nositeljima poslova i rokovima njihova završetka.

Što će se sve raditi

Prvu zadaću ima stručni kolegij načelnika općine s rokom izvršenja do 30. travnja, a ona se odnosi na donošenje novih odluka ili izmjene i dopune postojećih.

Odlukama će se regulirati prava i obveze domaćih žitelja i gostiju, pravila ponašanja, radno vrijeme, lokacije i koncesije za obavljanje sezonskih djelatnosti i prometovanje, kao i naknade za obavljanje sezonskih djelatnosti i druge pristojbe vezane uz glavnu turističku sezonu te inzistirati na njihovu dosljednom provođenju.

Druga zadaća povjerena je službama Općine Neum, a odnosi se na ugostiteljsku djelatnost u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, konkretno na pripremanje i posluživanje jela, pića i napitaka, pružanje usluga smještaja kod pravnih i fizičkih osoba.

Potrebno je, s rokom – kontinuirano, pojačati inspekcijski nadzor u provođenju zakona i drugih propisa radi sprječavanja rada bez rješenja za rad, kontrolu prijavljivanja gostiju, kontrole po odluci za javni red i mir.

Dom zdravlja Neum ima zadaću u vrijeme ljetnih mjeseci i glavne turističke sezone, zbog pojačanog broja zdravstvenih usluga hitne medicinske prirode, osigurati neprekidan rad liječničke službe, pojačati zdravstvenu zaštitu te osigurati mobilnost ljudstva i opreme. Rok provedbe je od 1. svibnja do 1. listopada.

Reguliranje prometa

Reguliranje prometa u Neumu tijekom turističke sezone vrlo je važno. Iako su gužve i zastoji s izgradnjom Pelješkog mosta znatno manji, na policiji je i dalje mnogo odgovornog posla. Zadaća joj je osigurati nesmetanu prohodnost u gradu, usmjeravati vozila na javna parkirališta, a višak vozila preusmjeravati izvan grada te nadzirati poštivanje zabrana prometovanja i parkiranja u gradu.

U tijeku su pripreme za funkcioniranje vatrogasne službe tijekom požarne sezone 2024. godine. Rade se potrebna servisiranja vatrogasnih vozila i opreme, osposobljavanje i opremanje ljudstva.

Svoje pripreme obavlja i općinska Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo te komunalci, potrebno je osigurati ispravnost unutarnje i vanjske hidrantske mreže i protupožarnih dojavnih sustava.

Prema odluci o uvjetima i načinu prijevoza vode, vršit će se prijevoz vode za potrebe stanovništva.

Općinska Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje ima zadaću do 1. svibnja utvrditi sve raspoložive javne površine u gradu, koje se mogu tijekom sezone izdavati na privremeno korištenje. Komunalno redarstvo vršit će pojačani nadzor na javnim površinama, a u skladu s planom javnih površina, postavit će se jednoobrazne kućice u nizu duž obale.

Lučka kapetanija Neum će pak od 1. svibnja do 1. studenoga osigurati kontinuirani inspekcijski nadzor na moru, spriječiti korištenje javnih plovila na moru tijekom sezone bez prethodnog registriranja i pribavljanja dozvole u Lučkoj kapetaniji Neum i kod mjerodavnog tijela Općine.

Čistoća grada

Čistoća, urednost i sređenost svakog grada ujedno je i ogledalo rada, svijesti i odgovornosti njegovih čelnika i stanovnika. Tome svakako teže i Neumljani pa će JP Komunalno Neum, kontinuirano s pojačanim intenzitetom tijekom turističke sezone, održavanje i obnavljanje javnih zelenih površina unaprijediti povećanom sadnjom sezonskog cvijeća i autohtonih trajnih sadnica, živice, grmlja i drugo, posebice na javnim prostorima uz obalu i uz šetnice.

Neum: Traži se direktor Turističke zajednice

Osigurat će se redovito pranje ulica, vodeći računa o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i koncesionara na javnim površinama. Na mjestima gdje je to potrebno postavit će se koševi za smeće i njihovim redovitim pražnjenjem izbjeći neurednost na javnim prostorima.

Svi javni zahodi moraju biti u stanju funkcionalne ispravnosti, njihova urednost i čistoća moraju se održavati na visokoj razini. Uz plaže Tiha noć i poluotok Klek postavit će se pokretni kemijski zahodi, a pražnjenje septičkih jama tijekom turističke sezone organizirat će se tako da se ne ugrožava neometan boravak gostiju.

Najpovoljniji ponuditelji

Od 1. svibnja do 1. listopada organizirat će se svakodnevno čišćenje javnih plaža. Javnu rasvjetu održavat će se u stanju funkcionalne sposobnosti, uz što veću primjenu ekološke rasvjete.

Javna parkirališta moraju biti čista i uredna, s dovoljnim brojem koševa za otpatke.

U realizaciji pojedinih zadaća, uz domaće mjerodavne javne institucije, koristit će se i odabrani najpovoljniji ponuditelji u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.