Optimalne temperature za rast i razvoj paradajza

854

Optimalne temperature za rast i razvoj paradajza – Paradajz za uspiješan rast i razvoj zahtijeva dosta toplote. Počinje klijati na 10-12ºC, ali optimalna temperatura za klijanje i nicanje je između 23ºC i 25ºC.

Na temperaturama ispod 15ºC prestaje oplodnja, ispod 9ºC porast, dok na 0,5ºC mlade biljke uginu, a odrasle na -1,1ºC.

Optimalna temperatura za cvjetanje i oplodnju kreće se između 20 i 30ºC. Ukoliko dođe do većih oscilacija temperature između dana i noći, otpadaju cvjetovi. Posebno u uvjetima  nedovoljne osvjetljenosti i prevelike vlage.

Optimalna temperatura

Optimalna temeratura za rast i razvoj paradajza do trećeg lista je oko 18ºC, a kasnije 25ºC tijekom dana i 15-16ºC tijekom noći, a posmatrano po godišnjim dobima to je različito, što se može vidjeti u tabeli ispod.

Tabela: Optimalne dnevne i noćne temerature za rast i razvoj paradajza (Muller, H. i F. Presing)

Temperatura zemljišta treba biti oko 24ºC. Ukoliko je niža od 24ºC, biljka se sporije razvija, a kritična temperatura za razvoj je između 14 i 15ºC, ako temperatura pređe 35ºC, prestaje rast biljke.

Previsoke temperature tijekom noći sprečavaju oticanje ugljenih hidrata stvorenih u listu, što dovodi do prekida faze nalivanja i zametanja novih plodova.

Asimilacija

Uobičajena temperatura za asimilaciju pri uobičajenoj koncentraciji CO2, je 20ºC, dok na 30ºC intenzitet asimilacije naglo opada. Međutim ako se staklarama i drugim oblicima zaštićenog prostora vještački poveća koncentracija CO2 na 1,2%, optimalna asimilacija se u tom slučaju može odvijati i na povećanoj temperaturi (oko 35ºC).

Može se pouzdano reći da paradajz dobro uspijeva u područjima gdje je prosječna temperatura iznad 15ºC i koja tijekom godine traje najmanje 150 dana. Ovakvi zahtjevi za gajenje u našem području su u ravničarskim područjima prirodno osigurani.

Mlade biljke paradajza u fazi rasada prolaze dvije važne životne etape: jarovizaciju i svjetlosni stadij, u kojima i formiraju plodonosne pupoljke.

Jarovizacija

Stadijum jarovizacije je različit kod različitih sorti. Jedne sorte prolaze taj stadijum pri temperaturi između 2 i 3ºC, druge na temperaturi između 10 i 14ºC, dok neke sorte zahtjevaju i temeperaturu od 15 do 18ºC, a pojedine sorte čak od 22 do 25ºC tijekom 15 do 20 dana.

Faza rasta kod paradajza zavisno od sorte, obično iznosi od sjetve do nicanja 6-15 dana, od nicanja do cvjetanja 30-40 dana, od plodova do početka berbe 33-45 dana.

Dužina pojedinih faza rasta zavisi od genetskih karakteristika, uvjeta proizvodnje, kao i načina gajenja paradajza.

Izvor: Agrosavjet