Jurica: Mlade iz gradova želimo vratiti u ruralna područja i spojiti poljoprivredu s turizmom

1233

Najmlađi ministar u Vladi HNŽ i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Mario Jurica za Večernji list govori o programu rada Ministarstva u 2024. godini.

Također je govorio o zakonu o šumama, stanju i potpori poljoprivrednicima, provedbi Strategije ruralnog razvitka HNŽ-a te ostalim značajnim pitanjima iz svoga djelokruga rada.

O dosadašnjem radu Vlade HNŽ-a Jurica ističe kako je ona sastavljena od stručnih ljudi koji svojim znanjem i radom mogu podignuti standard županije na višu razinu.

Program rada Ministarstva

U sklopu pripremnih aktivnosti za utvrđivanje programa rada Ministarstva u 2024. posjetili ste sve općine i gradove u županiji. Kako biste ocijenili te susrete?

”Prije usvajanja programa utroška vodnih naknada i programa utroška sredstava od prenamjene poljoprivrednog zemljišta, htio sam najprije upoznati načelnike i gradonačelnike i prezentirati svoj način rada u ovom mandatu.

Poseban naglasak stavljen je na projekte u sektoru voda i zemljišta, na programe koje planiramo realizirati u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Također, razgovarali smo o stanju u poljoprivrednoj proizvodnji i njezinoj perspektivi.

Svaka jedinica lokalne samouprave nosi svoje posebne probleme te mislim da smo ovim posjetima i razmjenom informacija suradnju lokalnih zajednica s resornim ministarstvom podignuli na višu razinu.”

Županijski proračun za 2024. predvidio je 4,000.000 KM za poticaje u poljoprivredi. Koliki je on u usporedbi s proteklim godinama?

”Proračun je u rangu prošlogodišnjeg, što me na neki način i žalosti, ali me i raduje činjenica da uz to imamo i program prenamjene zemljišta, koji je u iznosu od 1,500.000 KM.

On će također ići u ruke poljoprivrednih proizvođača i tako ćemo podignuti dio sredstava za naše poljoprivrednike. Navedeni iznos korisnici novčanih potpora moći će utrošiti na projekte rekultivacije, navodnjavanja i gnojidbe.”

Ljudi žive od poljoprivrede

Apostrofirali ste borbu za istinske poljoprivrednike kojima je ona izvor egzistencije. Sami ste iz poljoprivredne obitelji i mjesta u kojemu ljudi žive od poljoprivrede.

Kako tu prepoznati tko je onaj istinski poljoprivrednik, a tko samo traži financijsku korist u tome svemu?

”Prije dolaska na dužnost ministra u Vladi HNŽ-a radio sam u Službi za poljoprivredu Grada Čapljine te sam imao priliku uvidjeti stvarne probleme poljoprivrednih proizvođača u odnosu na one koji u tome traže financijsku korist.

Programom za 2024. i povećanjem površina poljoprivrednog zemljišta želim na konkretan način odvojiti istinske poljoprivredne proizvođače od lovaca na poticaje.

Povećanjem poljoprivredne površine smanjit ćemo broj zahtjeva, a time i manipulativne radnje te sam uvjeren kako ćemo stvoriti bolje uvjete za poljoprivrednike.”

Najavljen je i pojačan inspekcijski nadzor. Kako se to može provesti u usporedbi s dosadašnjim aktivnostima?

”Kako sam i prije najavio, jedan od mojih ciljeva u mandatu bit će pojačan inspekcijski nadzor. Što se tiče plana rada, uskladili smo vrijeme vegetacije kulture i izlaska inspekcije na teren te pojačali inspekcijski nadzor, tj. reorganizirali rad.

Ovako ćemo uspostaviti jednake kriterije za sve kulture. Kaznene odredbe Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji također će biti značajan mehanizam u sprječavanju bilo kakvih malverzacija.

Istaknuo bih kako smo federalni ministar Hrnjić i ja dogovorili modalitet izlaska naše i federalne inspekcije na teren i uskladili rad.”

Proizvodnja jagoda na otvorenom

U 2023. godini postojećim kulturama u biljnoj proizvodnji dodana je mjera proizvodnja jagoda na otvorenom, kao i proizvodnja dinja na otvorenom.

Hoće li ove godine biti uvođenja novih mjera ili je ostalo kao na prošlogodišnjoj razini?

”Što se tiče novih kultura, njih nismo mijenjali, samo smo povećali površine starih nasada i povrća na otvorenom. U kapitalnim izdacima u nabavi traktora klijenti koji su ostvarili potporu prethodne tri godine neće moći ostvariti potporu u ovoj godini.

U pravo smo uveli i obrtnike mlađe od 35 godina, s 30% maksimalno prihvatljive vrijednosti ulaganja u kupnju traktora ili priključka za traktor, odnosno motokultivatora za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Uveli smo i novu mjeru koja se odnosi na neprihvatljive troškove: prijevoz, poreze, carinska uvozna davanja i ostale naknade državi, PDV s iznimkom za klijente koji nisu obveznici PDV-a, bankarske troškove, troškove jamstva i slične troškove, troškove konverzije i tečajnih razlika i naknada, nabavu putem leasing kompenzacije te nabave u okviru međunarodnih projekata, donacija i darova.”

Strategija ruralnog razvitka HNŽ

U 2023. godini usvojena je Strategija ruralnog razvitka HNŽ-a. Koje su to mjere na koje ćete posebno staviti naglasak?

”Strategija ruralnog razvitka HNŽ-a je zaista kvalitetan dokument. Ima tri strateška cilja i već radimo na prva dva.

Želimo mlade iz gradova vratiti u ruralna područja, poticati mlade poljoprivrednike i uključiti žene u poljoprivredu i na neki način spojiti poljoprivredu s turizmom. Posebna potpora namijenjena je mladim poduzetnicima (osobe od 18 do 40 godina) koji posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i onima koji su prvi put postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

Nadalje, veliku pozornost dat ćemo i ženama u poljoprivredi, gdje je još primjetna nedovoljna zastupljenost u poduzetničkim aktivnostima na svim razinama. U suradnji s ministrom turizma HNŽ-a ove godine planiramo objaviti jedan poziv i spojiti ruralno područje i turizam.

Imamo idealne uvjete, idealne resurse koje nismo u potpunosti iskorištavali te se nadam kako ćemo u sljedećem razdoblju i samim pretpristupnim pregovorima s EU-om ostvariti dodatna sredstva za te mjere.

Usvajanje najvažnijeg zakona

Jedno od važnijih pitanja je nepostojanje zakona o šumama. Možemo li očekivati u tekućoj godini usvajanje jednoga od najvažnijih zakona iz vašega resora?

”Što se tiče zakona o šumama, on je jedan od prioritetnih zakona novog saziva Vlade. Mi smo više puta išli s prijedlozima prema Vladi, a posljednji je bio 2022. godine, ali nije ugledao svjetlo dana.

Trenutačno imamo u fazi nacrt federalnog zakona i mi smo uime našeg Ministarstva priložili primjedbe i prijedloge na taj zakon. Htio bih istaknuti kako smo mi jedina županija koja nema usvojen zakon o šumama i nadam se kako ćemo svi imati dovoljno političke i stručne volje za donošenje zakona koji je u skladu s preporukama Europske unije.”

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a od početka svoga rada osnovao je Izvještajno-prognostičku službu u zaštiti bilja od štetnih organizama, što je od velike pomoći poljoprivrednicima.

”Naš zavod je preko međunarodne suradnje Hrvatske i Crne Gore u projektu PESCAR nabavio softvere koji su raspoređeni na svim dijelovima naše županije i rade na načelu praga štetnosti.

Ako određeni štetnik ili bolest postignu taj prag štetnosti, mi dobivamo signal te objavljujemo preporuku na našoj stranici i dalje putem medijskog priopćenja obavještavamo naše poljoprivrednike da je vrijeme za tretiranje za određenog štetnika ili bolesti.

Tako smo htjeli osigurati tj. racionalizirati njihovo korištenje u poljoprivredi, što nam je i preporuka Europske unije.”

Broj poljoprivrednika u HNŽ

Za kraj, ministre, je li se mijenjao broj poljoprivrednika u HNŽ-u i mogu li oni živjeti od te djelatnosti?

”Što se tiče broja poljoprivrednika, imamo informaciju da u odnosu na prošlu godinu imamo 40% više kupnje repromaterijala i samim tim imamo više poljoprivrednih proizvođača.

Raduje me ta činjenica i mislim kako imamo idealne uvjete za poljoprivrednu proizvodnju. Na nama je da to iskoristimo na najbolji mogući način.