Potpisani ugovori o izgradnji mini-hidroelektrana

4778

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kao koncesora, potpisao je s Davorom Rajičem, direktorom tvrtke „ECCO-CRIMA“ d.o.o. Prozor/Rama kao koncesionarom, ugovore o dodjeli koncesije.

Ugovori o dodjeli koncesije odnose se na korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne energije, izgradnjom malih hidroelektrana i to:

MHE „GRADINA“ instalirane snage 0,265 MW, vrijednosti 936.600,00 KM,
MHE „MODRI VIR“ instalirane snage 0,091 MW, vrijednosti 518.700,00 KM,
MHE „CRNI MOST“ instalirane snage 1,52 MW, vrijednosti 5.375.000,00 KM,
MHE „GRAČANICA“ instalirane snage 0,732 MW, vrijednosti 2.603.100,00 KM,
MHE „MARINA PEĆINA“ instalirane snage 0,732 MW, vrijednosti 3.361.500,00 KM.

Tijekom potpisivanja ugovora, ministar Jović rekao je kako je ukupna vrijednost investicija, koja će u početnoj fazi realizacije omogućiti otvaranje tri radna mjesta, 12.794.900,00 KM. Naglasio je, također, kako koncesionar ima obavezu plaćanja jednokratne koncesijske naknade u iznosu 127.949,00 KM.

Inače, ugovorima je prethodila provedena procedura u skladu s pozitivnim zakonskim propisima koja je rezultovala donesenim Odlukama o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje  električne energije, kao i Odluke o davanju saglasnosti na tekst prijedloga ugovora o koncesiji, koje je donijela Vlada HNŽ ovlastivši ministra Jovića da –  u ime Vlade HNŽ – potpiše ugovore.