Edin Sakoč osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina u Čapljini

4642

Nakon okončanog glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine, pretresno vijeće je 10. ožujka 2017. godine izreklo prvostupanjsku presudu kojom je optuženi Edin Sakoč oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ u vezi s članom 22. istog Zakona, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina.

Optuženi Edin Sakoč je oglašen krivim što je u srpnju 1992. godine na području općine Čapljina, za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Srpske Republike na širem području općine Čapljina, kao pripadnik HVO-a s njemu poznatim pripadnikom iste vojske, zvanom Boban, postupao nečovječno, pa svjesno i voljno sudjelovao u ubojstvima civila srpske nacionalnosti koji nisu pripadali nijednoj vojnoj formaciji, niti su sudjelovali u neprijateljstvima.

Istom presudom, optuženi Sakoč je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. točka e) KZ BiH.

Vrijeme koje je optuženi Edin Sakoč proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

Optuženi je obvezan nadoknaditi troškove krivičnog postupka a čiji će iznos Sud BiH odrediti posebnim rješenjem, priopćeno je iz ovog suda.