Odobreno šest milijuna KM za obnovu cesta u Hercegovini

3359

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju tehničke pričuve za razdoblje od 1.1 do 31.12 2016. godine, te Izvješće o izvršenju Proračuna i tekuće pričuve za razdoblje od 1.1. do 31.03.2017. godine na redovitoj, 48. sjednici.

Adnan Faladžić, ministar financija izvijestio je Vladu kako se na temelju pokazatelja o prikupljanju javnih prihoda u prva tri mjeseca 2017. godine može zaključiti kako je Proračun realno planiran i kako se na vrijeme iz Proračuna servisiraju sve planirane obveze.

Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama s tarifom. Ovim Zakonom će se u Hercegovačko-neretvanskoj županiji izvršiti usklađivanje Zakona o sudskim pristojbama s tarifom s odredbama Zakona o nasljeđivanju u FBIH radi ujednačavanja normativnih rješenja i njihove primjene u praksi.

Usvojen je i Zaključak kojim je Vlada prihvatila Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Instituta za medicinsko vještačenje i Mišljenje na Nacrt Zakona o sigurnosti zaštite na radu.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju plana i programa Uprave za ceste u okviru kojeg je planirano izdvojiti šest milijuna i 100 tisuća konvertibilnih maraka za održavanje i sanaciju cesta u HNŽ. Stjepan Krasić, ministar prometa i veza, obrazlažući program, istaknuo je kako će se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave krenuti u sanaciju najkritičnijih dijelova prometnica; Prozor-Varvara u Općini Prozor-Rama, Jablanica-Sovićka vrata-Blidinje u Općini Jablanica i Stolac-Berkovići u Općini Stolac.

Cijeneći njihovu ulogu i značaj djelatnosti kojom se bave Vlada je danas usvojila Odluku o zdravstvenom osiguranju vjerskih službenika koji nisu osigurani po drugoj osnovi.
Međunarodni Sajam gospodarstva Mostar ima tradiciju dugu već 20 godina i smatra se najozbiljnijom gospodarskom manifestacijom u BIH. Od posebnog je značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju. Tijekom Sajma održava se veliki broj značajnih konferencija, stručnih skupova, okruglih stolova, te je stoga a u cilju potpore ovom međunarodnom sajmu Vlada donijela Odluku o proglašenju „Gospodarskog sajma Mostar 2017.“ od značaja za HNŽ. Vlada je bila suorganizator Gospodarskog sajma Mostar 2017., te je donijela Odluku da se na ime pokrivanja dijela troškova izdvoji 60 000,00 KM.

Vlada je usvojila Odluku i dala suglasnost na Izvješće o radu i na Financijsko Izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za razdoblje od 1.1. do 31. 12 2016. godine.

Na prijedlog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je usvojila Odluku da se JU Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar za prijevoz djece s posebnim potrebama dodijeli jedno putničko vozilo.

Vlada je usvojila na današnjoj sjednici Izvješće o radu inspektorata ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2016. godine.

Na prijedlog ministarstva branitelja Vlada je usvojila više Odluka koje se odnose na obilježavanje značajnih datuma, liječenja, nabavke ortopedskih pomagala i banjsko-klimatskog liječenja braniteljske populacije.