FOTO | Čapljinski maturanti uspješno položili praktični dio mature

4696

Polaganje preaktičnog dijela mature za konobare i kuhare Srednje škole Čapljina održano je u hotelu ”Mogorjelo” u Čapljini.

Svi konobari i kuhari uspješno su položili praktični dio ispita, gdje su uz pripremu i posluživanje jela pokazali svoja znanja i vještine.

“Ponosna sam na učenike trećeg razreda kuhara i konobara, uspješno su pokazali što su naučili kroz ove tri godine. Ovom prigodom zahvaljujem i njihovim nastavnicima koji su ih pripremili na ovo, Liviji Jurković nastavnici kuharstva i Šćepi Jurkoviću nastavniku ugostiteljskog posluživanja”, izjavila je Željka Previšić, ravnateljica Srednje škole Čapljina.

Dvadeset dva kuhara i pet konobara uspješno je položilo maturu.

Nakon polaganja mature konobara i kuhara Srednje škole Čapljina ugostiteljstvo će zasigurno dobiti mladu generaciju koja će kroz svoj budući rad uspješno prezentirati svoja umijeća i vještine koje su stekli kroz godine rada i truda.