Sada je i službeno: Čapljina postaje grad!

6558
Panorama Čapljine (Foto: Čapljinski portal)

Pored Širokog Brijega i Mostara, koji u Hercegovini jedini imaju status grada, taj status steći će i Čapljina.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona o uspostavi gradova Čapljina, Ljubuški, Gračanica, Visoko, Gradačac, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uvjete iz Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Novim zakonima određen je gradski teritorij, propisano svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremene statutarne odluke i statuta te raspisivanje izbora.

Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH je propisano da se grad, osim Ustavom FBiH, uspostavlja federalnim zakonom, na temelju sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, ili odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom centru, kao zaokruženom urbanom području, živi najmanje 10.000 stanovnika.

Također, propisano je da grad predstavlja sjedište županije i u slučaju neispunjavanja prethodnih uvjeta, priopćio je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.