Prodaju se 32 nekretnine u vlasništvu Općine Čapljina

3823

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH, broj 17/2014), Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina broj: 01-06-5574/15-1 od 22.12.2015.godine i Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina broj: 01-06-6381/18 od 31.10.2018. godine i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 1/2017), Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina, raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina javnim nadmetanjem.

Licitacija će se održati u Sali za sastanke zgrade Općine Čapljina Trg kralja Tomislava i to kako slijedi:

– utorak, 11. 12. 2018. godine s početkom u 9,00 sati za nekretnine od red.br.1. do 27.
– utorak, 11. 12. 2018. godine s početkom u 10,00 sati za nekretnine pod rednim brojem 28. i 29.
– utorak, 11.12.2018. godine s početkom u 10,30 sati za nekretnine pod rednim brojem 30. i 31.
– utorak, 11.12.2018. godine s početkom u 10,45 sati za nekretninu pod rednim brojem 32.

Detalje pogledajte u nastavku:

https://capljina.ba/wp-content/uploads/2018/11/javni-natje%C4%8Daj-prodaja-zemlji%C5%A1ta-20.11.pdf