Pravo na naknadu za novorođeno dijete imat će sve obitelji u HNŽ

2296

Još uvijek aktualna Vlada HNŽ-a u svome mandatu je donijela Zakon o zaštiti obitelji. Kada je usvajan ovaj akt javnosti je poručeno kako će nakon godinu dana bi urađena analiza provedbe zakona te će se vidjeti gdje su njegove manjkavosti i ispraviti ih.

Ovaj zakon je donio brojne prednosti obiteljima s djecom, ali je imao i brojna ograničenja, piše Večernji list BiH.

Stoga je Vlada HNŽ-a pristupila promjenama spomenutog zakona, a kako je jučer rekao predsjednik Vlade Nevenko Herceg, promjenama ovoga zakona veći broj obitelji dobit će pravo na novčani dodatak za dijete.

– Kada smo protekle godine prvi put donijeli Zakon o zaštiti obitelji s djecom, nakon 19 godina čekanja, jasno smo naglasili kako ćemo, prateći njegovu primjenu sukladno našim mogućnostima povećavati broj njihovih korisnika i visinu pojedinih naknada.

Na tom tragu već je urađeno nekoliko poboljšanja na način da je iznos potpore za opremu novorođenoga djeteta s 200 povećan na 400 KM, a potpora ženi-majci koja nije u radnom odnosu povećana je za 100 posto. Nastavljajući pratiti primjenu zakona i analizirajući njegove učinke godinu dana nakon njegova donošenja, u razgovoru i dogovoru s ministrom dr. Goranom Opsenicom Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ priprema izmjenu zakona.

Naime, trenutno zakon predviđa da pravo na jednokratnu potporu za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 400 KM mogu ostvariti samo određene kategorije ovisno o socijalnom statusu. Planiranim izmjenama predviđa se da jednokratnu potporu ostvaruju sva novorođena djeca u Hercegovačko-neretvanskoj županiji – rekao je jučer premijer HNŽ.

Herceg je rekao kako će Vlada HNŽ-a i dalje pratiti primjenu ovoga zakona, kako se novac raspoređuje i postoje li načini da se još veći broj obitelji s djecom uključi u ovaj projekt. – Držimo kako na taj način, uz već donesena poboljšanja, idemo k ostvarenju našega cilja, ato je zaustavljanje dugogodišnjeg prirodnog pada nataliteta i iseljavanja mladih obitelji.

Iako za provedbu zakona godišnje treba oko 5,5 milijuna maraka, mi smo spremni na ta izdvajanja jer ovaj zakon smatramo itekako bitnim pitanjem za mlade ljude i nove obitelji – zaključio je premijer Herceg.

Još uvijek nije precizirano kada će se promjene ovoga zakona naći u proceduri. Bez obzira na konstituiranje nove vlasti, očekuje se da će i Vlada i novi zastupnici u Skupštini HNŽ-a podržati izmjene navedenoga zakona u ovome pravcu.

Poručeno je kako će županijske vlasti u Mostaru pokušati osigurati dodatna sredstva za ovu namjenu kako bi se naknade povećale i dodatno poboljšao status obitelji s djecom u ovoj županiji.