Džakula: IT i turizam trebaju biti u fokusu Godišnjeg sastanka EBRD-a

626

Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miro Džakula kazao je da je velika čast za BiH činjenica da se Godišnji sastanak Odbora guvernera Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) održava u Sarajevu.

Napomenuo je da je ovaj događaj, koji će biti održan početkom svibnja, značajan za poslovnu zajednicu i sve strukture vlasti u BiH, zbog čega je mišljenja da svi trebaju dati podršku organizatorima i uzeti učešće u radu konferencije.

”Veoma važnim smatra da se u programu konferencije u fokusu nađu sektori kao što su informacijske tehnologije (IT), turizam, ali i oblast malih i srednjih poduzeća. To su velike komparativne prednosti. Prije svega treba reći da se BiH strahovito brzo može razvijati u turizmu, ali i u poljoprivredi i proizvodnji izvozno orijentiranih gospodarskih grana” istaknuo je.

Dodao je i da BiH, pored tih komparativnih prednosti, ima i prednosti u odnosu na okruženje, zato što ima najniže porezne stope indirektnih i direktnih poreza, BiH ima i najmanju stopu poreza na dobit, te su svi benefiti na strani BiH kada su u pitanju odluke investitora za ulaganja.

Profesor Džakula govorio je i o oblastima i granama gospodarstva u BiH koje bi u budućnosti mogle biti posebno zanimljive stranim investitorima, odnosno koje mogu osigurati razvoj BiH, a prije svih tu su grane gospodarstva koje uključuju izvozno orijentiranu proizvodnju, kao i prerađivačka industrija.

”Imamo aluminijski kombinat u Mostaru koji bi trebao biti kombinat od interesa svih, a na temelju kojeg bi se mogla razviti kompletna prerađivačka industrija aluminija. Svi segmenti koje investitorima možemo ponuditi nude nam mogućnost za razvoj”, stava je Džakula.

Kao jedan od primjera za razvoj izdvojio je i energetski sektor, dodajući da su tu i drugi sektori kao što je proizvodnja hrane te ističe da prostora za razvoj BiH u svim sektorima gospodarstva ima mnogo.

Mišljenja je da se svi u BiH trebaju maksimalno angažirati da bi pomogli stranim investitorima u ostvarenju što većeg ulaganja, a prije svih ocjenjuje da to trebaju učiniti bh. vlasti te općenito fokusirati se na ekonomiju.

”Ekonomija treba biti pokretač svih aktivnosti i društvenih događanja u BiH. Rad i razmišljanje u tom smjeru nam omogućava rast bruto domaćeg proizvoda (GDP), ali i prebacivanje trenutno prisutnih tenzija u drugi plan”, zaključio je Džakula.