Bivolje Brdo: Asfaltiraju se prometnice u zaseoku Kamenac

1719

U Donjem Bivoljem Brdu, zaseoku Kremanac, kraju se privodi radovi na asfaltiranju ulica.

Riječ je o ulici koja vodi do katoličkog i muslimanskog groblja, te ulici koja preko uzvišenja Kremenac kraj seoske džamije, izlazi na prometnicu koja Bivolje Brdo spaja s Gubavicom, odnosno dalje vodi prema Mostaru.

Ukupno će biti asfaltirana nepuna dva kilometra, a dužina kolnika je tri metra. Radove izvodi tvrtka ”Putovi” Grude.

Inače, svi oni koji posjete Bivolje Brdo lako će se uvjeriti da su u toj mjesnoj zajednici putovi značajno oštećeni i to iz više razloga – prokopavanja gradskog vodovoda, pa prokopavanjem vodovoda za tehničku vodu, kao i prometovanjem teških vozila angažiranih na izgradnji autoceste, poddionice Počitelj – Stanojevići.

Međutim, očito će se mještani većeg djela ovog naselja, morat će se strpiti da se dio započetih radova okonča, kako bi se moglo pristupiti saniranju oštećenih prometnica.

Po završetku radova u Bivoljem Brdu strojevi ”Putova” Grude uputit će se u Bobanovo Selo, gdje je u planu asfaltiranje, također, dva kilometara puta, s tim da će glavna ulica biti široka pet, a sporedne tri metra.