Od 22. srpnja u HNŽ-u na snazi nova Lista, sa 790 broj lijekova povećan na 962

1142

Na osnovu „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije usvojene od strane Vlade HNŽ, 22. srpnja Zavod će implementirati novu Pozitivnu listu lijekova.

Na listu će biti uvrštena 22 nova generička lijeka, a broj oblika i jačina lijekova koji se nalaze na listi bit će povećan sa 790 na 962. Na listu lijekova koji se financiraju putem Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava ZZO HNŽ bit će uključena dva nova lijeka i to somatotropin i alfa dornaza.

Također, lijekovi koji će postati sastavni dio nove liste su lijekovi za dijabetes (inzulin degludek i tablete vildagliptin s i bez metformina), antikoagulans (acenokumarol), antihipertenzivi (metoprolol, bisoprolol, nebivolol, lerkanidipin, losartan s i bez diuretika), hipolipemik (rosuvastatin), analgetici (tramadol s paracetamolom, fentanil flaster), antiepileptici (okskarbazepin, topiramat, pregabalin, gabapentin, levetiracetam, Na-valproat), antidepresiv (escitalopram) i antipsihotici (kvetiapin, aripiprazol).

-Uvođenje značajnog broja novih lijekova na Pozitivnu listu lijekova koji se financiraju iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, zajedno s dopunom novih oblika i jačina za već postojeće lijekove na listi, još je jedna od aktivnosti Zavoda koje će obiteljskim liječnicima uvelike proširiti mogućnost propisivanja terapije, a sve u cilju povećanja zadovoljstva osiguranika – navedeno je u informaciji za medije koja je stigla iz ZZO HNŽ.