Flora i fauna na markama HP Mostar

555

Hrvatska pošta Mostar tiskala je dva prigodna izdanja maraka s motivima flore i faune.

„Flora 2019.“ sadrži dvije marke s motivima maginje (Arbutusunedo) i šumske jagode (Fragaria vesca) autora Vilima Parića.

Autor izdanja „Fauna 2019.“ je Ante Marić, a na četiri marke prikazane su barska i kopnene kornjača te zelena i glavata želva.

Ova izdanja, kao i starija izdanja poštanskih maraka HP Mostar, mogu su kupiti jednostavno i online putem web shopa www.epostshop.ba.