Temperature u studenom iznad višegodišnjeg prosjeka

414
Pogled na Čapljinu iz zraka - jesen

Prema vrijednostima srednje temperature zraka, studeni 2019. godine na većini postaja svrstava se u drugi ili treći najtopliji studeni od početka meteoroloških mjerenja, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Samo je bilo toplije u studenom 1923. i 1926. godine.

Preliminarna analiza podataka iz mreže meteoroloških stanica u Federaciji Bosne i Hercegovine ukazuje da su srednje mjesečne temperature zraka u studenom 2019. godine bile znatno iznad višegodišnjeg prosjeka, u odnosu na referentni niz (1961.- 1990.).

Temperaturna odstupanja kretala su se između 2,4 stupnja Celzija na Bjelašnici i 5,9 stupnjeva Celzija u Tuzli. Najveće pozitivno odstupanje (od 6°C do 7°C) zabilježeno je u drugoj dekadi studenog.

Prema raspodjeli postotaka temperaturne vrijednosti na svim stanicama svrstavaju se u kategoriju ‘ekstremno toplo’. Povećane vrijednosti temperatura zraka bile su posljedica višednevnog izraženijeg južnog strujanja, a ne direktnog Sunčevog zračenja na što ukazuje i smanjena dužina trajanja sijanja Sunca u Krajini i Hercegovini.

Izuzetno topli dani kada su srednje dnevne temperature zraka bile veće za dvije standardne devijacije tijekom studenog 2019. godine zabilježeni su na većini meteoroloških stanicama početkom i sredinom mjeseca, u Sarajevu su registrirani 03. i 17.11, u Mostaru 16. i 17.11.

I srednje mjesečne minimalne i maksimalne temperature zraka u studenom 2019. godine bile su iznad prosječnih. Mrazni dani (minimalne temperature < 0,0°C) zabilježeni su na većem broju stanica. Najviše mraznih dana (18) zabilježeno na meteorološkoj stanici Bjelašnica.

Broj sati sijanja Sunca u studenom 2019. godine bio je na većem broju posmatranih stanica veći u odnosu na referentni niz (1961.-1990 godina). Najveće negativno odstupanje zabilježeno je na Bjelašnici sa 33 sata sijanja Sunca ili 64 sata manje od prosjeka.

Najveće pozitivno odstupanje u odnosu na referentni niz zabilježeno je u Tuzli sa 92 sata sijanja Sunca ili 15 sati sijanja Sunca više od prosjeka.