Kreću radovi u Hercegovini: Raspisan natječaj za dionicu Tunel Kvanj-Buna

852

JP Autoceste FBIH raspisale su danas natječaj za izvođenje građevinskih radova na Koridoru Vc: dionica Tunel Kvanj-Buna kroz Hercegovinu, doznaje Akta.ba.

Rok za prijem ponuda je 24.2.2020. godine, a vrijeme za završetak je 36 mjeseci. Podsjetimo, poddionica je duga 5,2 km, a sam tunel Kvanj, u dužini od 8,6 kilometara, financira se zajmom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Za izgradnju dionice autoceste na Koridoru Vc 2017. godine Europska investicijska banka (EIB) odobrila je kredit u iznosu od 100 milijuna eura. S ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj – Buna, Federalna vlada je sredinom ove godine donijela Odluku o izuzimanju šumskog i poljoprivrednog zemljišta kojom se njegova namjena mijenja u građevinsko.

Inače, izgradnji autoputa na spomenutoj trasi protivili su se brojni stanovnici šireg prostora Mostara iz više razloga. Pored toga, poseban problem na dionici tunel Kvanj – Buna predstavljao je proces deminiranja tla.

Iz Autocesta su tada rekli kako za određivanje trase nove autoceste nije nadležno to poduzeće nego federalne institucije vlasti. Izgradnjom dionice Mostar jug – Buna koja je podijeljena na dvije poddionice Mostar Jug – Kvanj i Kvanj – Buna (tunel Kvanj), povezat će se Mostar s europskom mrežom autocesta i činiti funkcionalnu neprekinutu autocestu od granice Bijača pa sve do ulaska u Mostar, što je od neprocjenjivog značaja za bh. građane, tvrtke i poduzetnike.

U nastavku pogledajte vizualizaciju koja prikazuje tunel Kvanj, vijadukte Perilu i Brijeg, mostove preko rijeke Bunice, Bune, tunel Goricu te petlju Mostar jug.