BiH odlučila kako će upravljati granicom, očekuje se bolja sigurnost

856
GP Gabela Polje

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Strategiju integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2019. – 2023. godina i Akcijski plan za njeno provođenje.

Usvajanjem ove strategije stvaraju se uvjeti da se cjelokupni proces integriranog upravljanja granicom u BiH harmonizira i uskladi sa pravnom tekovinom Europske unije, priopćeno je u četvrtak iz Vijeća ministara.

Novi koncept će doprinijeti jačanju partnerstva, stabilnosti i gospodarskog prosperiteta kako BiH tako i zemalja regije, boljoj koordinaciji i suradnji među svim relevantnim službama i agencijama koje su uključene u nadzor granice i kontrole na granici.

Realizacijom ciljeva iz Strategije dostići će se funkcionalniji i učinkovitiji sustav upravljanja granicom u BiH, što će za rezultat imati povećanje ukupne sigurnosti u BiH i njenih granica, te olakšan protok ljudi, roba i transportnih sredstava preko granice.

Akcijskim planom definirani su konkretni zadaci sa mjerama i aktivnostima, rokovima, odgovornim tijelima uprave kao i napomenom iz kojih izvora će biti osigurana financijska sredstva za realizaciju postavljenih ciljeva, priopćeno je iz Vijeća ministara.