Nema rušenja križa i postaja u Stocu: Poništeno rješenje federalnog inspektora

1439

Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništilo je rješenje federalnog građevinskog inspektora o rušenju križeva u Stocu, i predmet vratilo prvostupanjskom organu na ponovni postupak.

Rješenje o poništenju doneseno je po žalbi Općine Stolac izjavljenoj protiv rješenja građevinskog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, a potpisuje ga ministar Josip Martić.

O tome kako se federalnim inspektorima žurilo u Stolac već se ranije pisalo. U žurbi da donesu rješenje o rušenju postamenata za križni put, bili su voljni raditi i subotom, kada su se naručili u Stolac, pa došli čak i ranije.

U strci su napravili propuste, o čemu se govori i u rješenju o poništenju njihova rješenja. Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, navodi se u rješenju ministra Martića.