FBiH dobila rebalansirani proračun u iznosu od 5,5 milijardi KM

256

Uslijed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u Federaciji BiH će sljedećeg dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu stupiti rebalans ovogodišnjeg proračuna Federacije u iznosu od 5.508.930.679 KM, kao i zakon o njegovom izvršenju.

To je prvi usvojeni rebalans proračuna u regiji. U odnosu na dosadašnji iznos uvećan je za 554.538.278 KM ili za 11 posto, rekao je federalni premijer Fadil Novalić na izvanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.

Glavna karakteristika rebalansa je ta da je planirano 500 milijuna KM u fondu za stabilizaciju gospodarstva, koji će poslužiti za primjenu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u uvjetima pandemije.

Osim toga, planirano je 20 milijuna za uspostavu jamstvenog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna koji su već tamo alocirani, predstavljalo potencijal od 100 milijuna KM, koji bi, u razgovoru s bankama, bio multiplicirani kapacitet jamstava u iznosu od 500 milijuna KM, pojasnio je Novalić.

Dodatni 21 milijun KM planiran je rebalansom proračuna za zdravstvo, tri milijuna za karantene i 18 za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Kao pomoć nižim razinama vlasti, županijama, planirano je 200 milijuna KM.

Ovim rebalansom su sva ministarstva reducirala tekuće transfere. Tako su najveća umanjenja izvršena na sljedećim transferima: za 1,8 milijuna umanjeno je političkim strankama, za 495.000 KM za unaprijeđenje transparentnosti u radu Vlade, za uvezivanje staža za 7 milijuna, za 2,3 miliona za trajni revolving fond.

Također, transferu za braniteljske kategorije umanjenje iznosi ukupno 20 milijuna KM, ali nisu smanjena individualna prava branitelja. Transferi na razdjelu Ministarstvo obrta za 5,39 milijuna, Ministarstva obrazovanja za 3 milijuna, Ministarstvo okoliša za 3,5 milijuna te za Ministarstva prometa za 15,2 milijuna.

Za primjenu Zakona o podršci obiteljima s djecom za 19,5 milijuna, za kulturu i sport je umanjenje 3,4 milijuna, za raseljene i izbjeglice 5 milijuna KM.

Rashodovna strana proračuna pretrpjela je značajne izmjene zbog potrebe da se pomogne gospodarstvu, odnosno planira značajan novac u stabilizacijskom fondu.

Na pozicijama plaća, naknada i doprinosa, iznos je umanjen, ali to, kako je rečeno, ne podrazumijeva umanjenje osnovice niti smanjenje pojedinačnih osobnih dohodaka uposlenika već isključivo uštede koje su se pojavile kod većine proračunskih korisnika zbog činjenice da su prijemne procedure otkazane ili prolongirane.

U pripremi ovog rebalansa, Vlada se suočila sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, ali i s potrebom da se planira za stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć gospodarstvu i gospodarskim subjektima u FBiH.