Vlada HNŽ-a usvojila niz odluka vezanih za pandemiju covid-19

2084

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na telefonskoj sjednici usvojila je niz programa, uredbi, odluka i rješenja, koje se tiču potpore gospodarstvu i jedinicama lokalne samouprave.

Tako je usvojen Plan i program Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza za 2020. godinu u iznosu od 11,6 milijuna maraka, a zbog izvanredna stanja prouzročena koronavirusom bit će realizirani samo prioritetni projekti, pri čemu će se voditi računa o usklađivanju prihoda s rashodima, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a

Vlada je usvojila i Odluku o Programu utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji je utvrđen Proračunom za 2020. godinu s pozicije namjenska sredstva vodnih naknada za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 3.176.515 KM. Sredstva iz te odluke bit će utrošena za obveze stvorene prema Programu utroška za 2019. godinu, a Odluka o sufinanciranju projekata u 2020. godini, bit će donijeta naknadno, ovisno o epidemiološkom stanju u Županiji.

Također, usvojena je i Odluka o Programu utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava ”Poticaj za poljoprivredu” u iznosu od 1.320.000 KM, a naglašeno je kako je Vlada spremna, u suradnji s Ministarstvom, osigurati i dodatna sredstva za tu namjenu.

Vlada je donijela Odluku o preraspodjeli i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, koja su namijenjena za izmirenje dodatnih troškova nastalih pojavom covida-19. Za tu nakanu izdvojeno je 300.000 za Opću bolnicu Konjic i domove zdravlja Čitluk, Mostar, Stari Grad Mostar, Konjic, Jablanica i Čapljina.

Zbog pogoršana epidemiološkog stanja, Zavod za javno zdravstvo HNŽ-a imao je potrebu povećati nabavu dezinfekcijskih sredstava te angažirati dodatni kadar za obavljanje dezinfekcijskih poslova. U tu svrhu, na ime povećanih troškova poslovanja i nabave zaštitne i druge opreme, te sredstava za dezinficiranje, Vlada HNŽ-a je odobrila 60.000 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o preraspodjeli i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, koja će biti dodijeljena Regionalnom odboru MDD ”Merhamet” i ”Caritasu” Biskupija Mostar – Duvno i Trebinje – Mrkan za nabavu prehrambenih i higijenskih artikala za socijalno ugrožene kategorije pučanstva u ukupnom iznosu od 100.000 maraka.

Donijeta je i Odluku o imenovanju Koordinacijskog tijela HNŽ-a za izradu prijedloga mjera za ublažavanje štetnih posljedica prouzročenih pandemijom koronavirusa (covid-19) na one gospodarske djelatnosti koje nisu obuhvaćene ovim programima i odlukama, pri čemu se prije svega misli na: turizam, obrtništvo i uslužne djelatnosti.

Posebice je naglašeno kako sve donijete mjere trebaju biti usuglašene s mjerama viših i koordinirane s mjerama nižih razina vlasti, od kojih se očekuje da u pripravi, a prije konačnog usvajanja zakonskih rješenja i mjera za prevladavanje krize, prihvate primjedbe HNŽ-a, stoji u priopćenju.